Aleksandar Sajić

Managing Partner

tim_aleksandar-sajic

Senior partner i osnivač Advokatske firme Sajić iz Banjaluke, rođen je 1971. godine u Banjaluci. Firmu je osnovao 2003. godine iz zajedničke kancelarije “Stojanka Sajić i Aleksandar Sajić”, koja je osnovana 2000. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 1997. godine, a upisan u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske 2000. godine. Učesnik je mnogih seminara i kongesa održanih u region i EU iz oblasti međunarodnog trgovačkog prava, prava konkurencije, kao i drugih oblasti prava, te je na taj način stekao kontinuirano obrazovanje i stručnost u poslu koji obavlja.

Oblasti prava kojim se bavi:

-          Kompanijsko/korporativno pravo

-          M&A

-          Berzansko pravo

-          Pravo osiguranja

-          Javno-privatno partnerstvo

-          Procjena pravnog rizika/risk managament

-          Bankarsko i finansijsko pravo

-          Investicioni fondovi

Član je Advokatske komore Republike Srpske, The European Association of Attorneys (AEA), Union Internationale des Avocats (UIA), International Law Association (ILO).

Jezici: Engleski

E-mail: aleksandar@afsajic.com

ln

Telefon: 051/227-620

Aleksandar Sajić

Datum objave: Četvrtak, Mart 20, 2014
Objavljeno u Tim
tim_aleksandar-sajic

Senior partner i osnivač Advokatske firme Sajić iz Banjaluke, rođen je 1971. godine u Banjaluci. Firmu je osnovao 2003. godine iz zajedničke kancelarije “Stojanka Sajić i Aleksandar Sajić”, koja je osnovana 2000. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 1997. godine, a upisan u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske 2000. godine. Učesnik je mnogih seminara i kongesa održanih u region i EU iz oblasti međunarodnog trgovačkog prava, prava konkurencije, kao i drugih oblasti prava, te je na taj način stekao kontinuirano obrazovanje i stručnost u poslu koji obavlja.

Oblasti prava kojim se bavi:

-          Kompanijsko/korporativno pravo

-          M&A

-          Berzansko pravo

-          Pravo osiguranja

-          Javno-privatno partnerstvo

-          Procjena pravnog rizika/risk managament

-          Bankarsko i finansijsko pravo

-          Investicioni fondovi

Član je Advokatske komore Republike Srpske, The European Association of Attorneys (AEA), Union Internationale des Avocats (UIA), International Law Association (ILO).

Jezici: Engleski

E-mail: aleksandar@afsajic.com

ln

Telefon: 051/227-620