Dragan Stijak

Stručni saradnik

tim_dragan-stijak

Rođen je 1987. godine u Zagrebu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Banjaluci 2013. godine, a u Advokatskoj firmi Sajić zaposlen je od 2014. godine kao advokatski pripravnik. U Imenik stručnih saradnika upisan je 2017. godine.

Oblasti prava kojim se bavi:

-          Pravo telekomunikacija

-          Ugovori obligacionog prava

-          Koncesije-energetika

-          Radno pravo

-          Pravo u oblasti poljoprivrede i šumarstva

-          Zaštita životne sredine

-          Zaštita ličnih podataka

-          Gubitak i sticanje državljanstva

-          Pravo u oblasti trgovine (naftom i naftinim derivatima)

-          Pravo energetike

Član je Advokatske komore Republike Srpske.

Jezik: Engleski

Mail: dragan@afsajic.com

Telefon: 051/227-620, 051/227-627

Dragan Stijak

Datum objave: Četvrtak, Mart 20, 2014
Objavljeno u Tim
tim_dragan-stijak

Rođen je 1987. godine u Zagrebu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Banjaluci 2013. godine, a u Advokatskoj firmi Sajić zaposlen je od 2014. godine kao advokatski pripravnik. U Imenik stručnih saradnika upisan je 2017. godine.

Oblasti prava kojim se bavi:

-          Pravo telekomunikacija

-          Ugovori obligacionog prava

-          Koncesije-energetika

-          Radno pravo

-          Pravo u oblasti poljoprivrede i šumarstva

-          Zaštita životne sredine

-          Zaštita ličnih podataka

-          Gubitak i sticanje državljanstva

-          Pravo u oblasti trgovine (naftom i naftinim derivatima)

-          Pravo energetike

Član je Advokatske komore Republike Srpske.

Jezik: Engleski

Mail: dragan@afsajic.com

Telefon: 051/227-620, 051/227-627