Dragana Vilimonović

administraivni radnik za sekretarske poslove

tim_dragana-vilimonovic

Rođena 1979. godine u Banka Luci. Srednju školu Gimnaziju završila je Banjaluci, a u Advokatskoj firmi Sajić zaposlena je od 2015. godine.

Oblasti kojim se bavi:

- Sekretarski poslovi

E-mail: sekretarica@afsajic.com

Telefon: 051/227-620

Dragana Vilimonović

Datum objave: Ponedjeljak, Oktobar 12, 2015
Objavljeno u Tim
tim_dragana-vilimonovic

Rođena 1979. godine u Banka Luci. Srednju školu Gimnaziju završila je Banjaluci, a u Advokatskoj firmi Sajić zaposlena je od 2015. godine.

Oblasti kojim se bavi:

- Sekretarski poslovi

E-mail: sekretarica@afsajic.com

Telefon: 051/227-620