Energetika

Datum objave: Petak, Oktobar 9, 2015
Objavljeno u Publikacije
energetikaEU

Potpisivanjem Izjava o elektroenergetskoj politici (Electricity Policy Statement) u 2000. godini, usvajanjem entitetskih Zakona o električnoj energiji, Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH 2002. godine, Zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u BiH i Zakona o osnivanju NOS-a za prenosni sistem BiH u 2004. godini  započela je reforma elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini. Ovaj  proces dodatno je osnažen potpisivanjem Ugovora o uspostavi energetske zajednice na području jugoistočne Evrope između EU i učesnica Atinskog memoranduma u 2005. godini.

Reforma elektroenergetskog sektora zasniva se na usklađivanju zakonodavstva u Bosni i Hercegovini sa zahtjevima i direktivama EU u oblasti energije, zaštite okoline, konkurencije i obnovljive energije.

PDF PUBLIKACIJA