Helena Babić

Advokat

tim_helena-babic

Rođena je 1981. godine u Gradačcu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banjaluci 2008.godine. U Advokatskoj firmi Sajić zaposlena je od 2011. godine kao advokatski pripravnik. Pravosudni ispit položila je 2012. godine.

U Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske upisana je 2015.godine.

Jezik: Engleski

E-mail: helenaj@afsajic.com

Telefon: 051/227-620, 051/223-647

Helena Babić

Datum objave: Četvrtak, Mart 20, 2014
Objavljeno u Tim
tim_helena-babic

Rođena je 1981. godine u Gradačcu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banjaluci 2008.godine. U Advokatskoj firmi Sajić zaposlena je od 2011. godine kao advokatski pripravnik. Pravosudni ispit položila je 2012. godine.

U Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske upisana je 2015.godine.

Jezik: Engleski

E-mail: helenaj@afsajic.com

Telefon: 051/227-620, 051/223-647