Javni poziv Ministarstva privrede Republike Srbije za učešće u postupku privatizacije

Datum objave: Petak, April 7, 2017
Objavljeno u 2017
26Gk9kpTURBXy9kMWQ4MDZlNmRlMGI0MTM4OTdkOGNjNDQ2ZDM2NWFjNS5qcGeRlALNBLAAwoGhMQI

Ministarstvo privrede Republike Srbije objavilo je u četvrtak 30. marta 2017. godine, javni poziv za prikupljanje pisama zainteresovanosti za učestvovanje u postupku privatizacije za tri privredna kompleksa i to:

  • Preduzeće za proizvodnju veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja  HIP-Azotara Pančevo, d.o.o.
  • Akcionarsko društvo za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija HIP-Petrohemija Pančevo
  • Metanolsko-sirćetni kompleks AD Kikinda (MSK Kikinda).

            Namjera je da se izvrši privatizacija ova tri privredna subjekta, a koja započinje podnošenjem pisma zainteresovanosti na unaprijed propisanom obrascu s tim da predložena forma obrasca nije obavezujuća. Potencijalni investitor će u pismu zainteresovanosti navesti svoje osnovne podatke i iskazati interes za učešće u postupku privatizacije privrednog subjekta. Pored toga potrebno je navesti i prijedlog indikativne cijene, investicioni program, okvirni plan poslovanja i broj zaposlenih iz subjekta privatizacije i van subjekta privatizacije koje je investitor spreman da zaposli na neodređeno vrijeme.
Ministarstvo privrede Republike Srbije je pripremilo i osnovne informacije o svakom od ova tri subjekta, a koje se odnose na osnovnu djelatnost, pravnu formu, vrijednost imovine i vlasničku strukturu.
Pismo zainteresovanosti se može uputiti na adresu Ministarstva privrede Republike Srbije najkasnije do 03. maja 2017. godine, putem pošte, neposrednom predajom ili elektronskom poštom.

Za sve dodatne informacije molimo zainteresovane investitore da nam se obratite putem e–mail adrese milica@afsajic.com .