JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU KONCESIJE ZA EKSPLOATACIJU TEHNIČKOG GRAĐEVINSKOG KAMENA-KREČNJAKA NA LEŽIŠTU “CRNI VIR” OPŠTINA ČELINAC

Datum objave: Petak, Decembar 8, 2017
Objavljeno u Koncesije
KREČNJAK

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske raspisalo je javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena-krečnjaka na ležištu “CRNI VIR” opština Čelinac.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 800.000,00 KM.

 Koncesija se dodjeljuje na period od 30 godina, računajući od dana potpisivanja ugovora o koncesiji.

 Pravo učešća imaju domaća ili strana pravna i fizička lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz Zakona o koncesijama  i Dokumentacije za javno nadmetanje.

 Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana, računajući od dana objavljivanja javnog poziva u službenom glasniku.

 Za sve informacije potrebne u vezi sa predmetnim javnim pozivom kontaktirajte Dragana Stijaka, stručnog saradnika u Advokatskoj firmi “SAJIĆ” o.d. Banjaluka, na telefon 051/227-627 ili putem e-maila na adresu dragan@afsajic.com .