JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU KONCESIJE ZA EKSPLOATACIJU TERMOMINERALNE VODE NA LEŽIŠTU “KULAŠI” OPŠTINA PNRNJAVOR

Datum objave: Petak, Decembar 22, 2017
Objavljeno u Koncesije
lekovite_vode_170715_tw1024

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske raspisalo je javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju termomineralne vode na ležištu “Kulaši” opština Pnrnjavor.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 450.000,00 KM.

Koncesija se dodjeljuje na period od 50 godina, računajući od dana potpisivanja ugovora o koncesiji.

Pravo učešća imaju domaća ili strana pravna i fizička lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz javnog poziva i koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje.

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana, računajući od dana objavljivanja javnog poziva u službenom glasniku.

Za sve informacije potrebne u vezi sa predmetnim javnim pozivom kontaktirajte Dragana Stijaka, stručnog saradnika u Advokatskoj firmi “SAJIĆ” o.d. Banjaluka, na telefon 051/227-627 ili putem e-maila na adresu dragan@afsajic.com .