JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU KONCESIJE ZA IZGRADNJU MALE HIDROELEKTRANE “NEVAČKA”

Datum objave: Petak, Decembar 8, 2017
Objavljeno u Koncesije
IZGRADNJA MHE

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske raspisalo je javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju male hidroelektrane “Nevačka” na rijeci Stupačnici, na lokalitetu Drenova kod naselja Nevačka, na pdodručju opštine Han Pijesak.

Mala hidroelektrana “Nevačka” je procijenjene instalisane snage 1,25 MW i procijenjene godišnje proizvodnje 5,346 GWh, a planirana je na gornjem dijelu vodotoka rijeke Stupačnice.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 3.003.500,00 KM.

Koncesija se dodjeljuje na period od 50 godina, računajući od dana potpisivanja ugovora o koncesiji.

Pravo učešća imaju domaća ili strana pravna i fizička lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz Zakona o koncesijama  i Dokumentacije za javno nadmetanje.

Rok za dostavljanje ponuda je 45 dana, računajući od dana objavljivanja javnog poziva u službenom glasniku.

Za sve informacije potrebne u vezi sa predmetnim javnim pozivom kontaktirajte Dragana Stijaka, stručnog saradnika u Advokatskoj firmi “SAJIĆ” o.d. Banjaluka, na telefon 051/227-627 ili putem e-maila na adresu dragan@afsajic.com .