JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU KONCESIJE ZA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRPSKE NA PODRUČJU GRADA BIJELJINE RADI OBAVLJANJA RATARSKO-STOČARSKE PROIZVODNE

Datum objave: Petak, Decembar 22, 2017
Objavljeno u Koncesije
zemlja oranica njiva poljoprivreda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske raspisalo je javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Bijeljine u svrhu obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje.

Predmet koncesije je poljoprivredno zemljište ukupne površine 97,6100 ha, koje  se nalazi u katastraskim oštinama Batković, Bijeljina Selo, Dvorovi, Obarska Velika I Ostojićevo.

Koncesija se dodjeljuje na period od 15 godina, računajući od dana potpisivanja ugovora o koncesiji.

Pravo učešća imaju domaća ili strana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove propisane javnim pozivom.

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana, računajući od dana objavljivanja javnog poziva u službenom glasniku.

Za sve informacije potrebne u vezi sa predmetnim javnim pozivom kontaktirajte Dragana Stijaka, stručnog saradnika u Advokatskoj firmi “SAJIĆ” o.d. Banjaluka, na telefon 051/227-627 ili putem e-maila na adresu dragan@afsajic.com .