Javni pozivi za dodjelu koncesijaza eksploataciju kamena-krečnjaka na ležištu „Crni Vir“, opština Čelinac

Datum objave: Ponedjeljak, Oktobar 17, 2016
Objavljeno u Koncesije
suva_planina_kaletinac_2

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena-krečnjaka na ležištu „Crni Vir“, opština Čelinac, Minisatrstvo industrije, energetike i rudarstva raspisalo je Javni poziv za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena-krečnjaka na ležištu „Crni Vir“, Opština Čelinac.

Koncesija se dodjeljuje na period od 30 godina, računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji,   a pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaća i strana pravna ili fizička lica ili konzorcijum, odnosno dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz javnog poziva i koja su otkupila dokumentaciju za javno nadmetanje.

Procijenjena vrijednost ukupne investicije iznosi 800.000,00 KM.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva  industrije, energetike i rudarstva RS, svaki radni dan od 8,00 do 16,00 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Repulike Srpske” u kancelariji broj 16, osmi sprat.

Rok za dostavljanje ponuda je 09.11.2016. godine.

 Sve ostale informacije nalaze se u Službenom glasniku RS broj 86 od 10. oktobra 2016. godine.