Javni pozivi za dodjelu koncesije za eksploataciju kamena-serpentinita na ležištu „Duga Kosa“, Dragalovci, opština Stanari

Datum objave: Ponedjeljak, Oktobar 17, 2016
Objavljeno u Koncesije
139493558_serp-54

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena-serpentinita na ležištu „Duga Kosa“, Dragalovci, opština Stanari, Minisatrstvo industrije, energetike i rudarstva raspisalo je Javni poziv za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena-serpentinita na ležištu „Duga Kosa“, Dragalovci, Opština Stanari.

 Koncesija se dodjeljuje na period od 30 godina, računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji,   a pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaća i strana pravna ili fizička lica ili konzorcijum, odnosno dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz dokumentacije za javno nadmetanje.

Planirana visina investicije koju će podnosilac inicijative obezbijediti iz vlastitih sredstava i bankarskih kredita iznosi 85.000,00 KM.

 Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva  industrije, energetike i rudarstva RS, svaki radni dan od 8,00 do 16,00 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Repulike Srpske” u kancelariji broj 25, osmi sprat.

Rok za dostavljanje ponuda je 09.11.2016. godine.

Sve ostale informacije nalaze se u Službenom glasniku RS broj 86 od 10. oktobra 2016. godine.