Jedanaesta godišnja IBA konferencija „Law firm management“ u Moskvi

Datum objave: Srijeda, Decembar 13, 2017
Objavljeno u Novosti
11- IBA-6650

U Moskvi je dana 01.12.2017. godine održana 11. godišnja konferencija o upravljanju advokatskim društvima (Law firm management) pod pokroviteljstvom IBA Law Firm Management i IBA European Regional Forum. Konferenciji je prisustvovalo više od 130 advokatskih društava iz različitih jurisdikcija, a glavni predavači su bili stručnjaci iz različitih oblasti i vodećih advokatskih firmi.

Učesnici su diskutovali o aktuelnim pitanjima vezanim za upravljanje poslovanja advokatskih društava identifikujući probleme koji su prisutni na svakom tržištu i modalitete rješavanja istih. Kroz diskusiju i razne panele učesnici konferencije konstatovali su da su izazovi tržišta i postojeći problemi na tržištu sveprisutni bez obzira na vrstu usluge, brojnost advokatskog društva ili stanje u državi. Učesnici konferencije su takođe razgovarali o faktorima koji utiču na tržište, kao i novim izazovima i rizicima koji mogu nastati plasiranjem usluga izvan domaćeg tržišta

Moderatori i predavači konferencije zajedno sa prisutnim advokatima i partnerima a svako iz aspekta zemlje iz koje dolazi, i vođeni ranije stečenim iskustvom, su pokušavali da utvrde i nađu rješenje kako da se zadrži visok kvalitet usluga kad nas tržište konstantno prisiljava da budemo učinkoviti i jeftini, kako motivisati advokate i ostale saradnike te kako povećati učešće svog advokatskog društva na tržištu, kako domaćem tako i stranom.

 Godišnja IBA konferencija „Law firm management“ predstavlja jedinstvenu platformu za raspravu o problemima pravnih poslova ujedinjujući advokate iz cijelog svijeta.

Učesnici godišnje konferencije imali su priliku da razmijene iskustva sa svojim kolegama iz drugih jurisdikcija, upoznaju sa svjetskim trendovima u advokaturi kao  i da uspostave nove poslovne kontakte.

11- IBA-6693  11- IBA-6996  11- IBA-7264                  11- IBA-7523