ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZPP-a FBIH

Datum objave: Četvrtak, Decembar 31, 2015
Objavljeno u 2015

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je a Predsjednik FBIH je dana 16.12.2015. godine donio ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku FBIH pandan je izmjenama istog Zakona u Republici Srpskoj koji je donijet još 2013. godine. Najvažnije promjene pomenutog zakona u FBIH a koje su prije 2 godine zaživile u Republici Srpskoj su: 1. Obavezni dijelovi tužbe Osnov za nadležnost suda i pravni osnov tužbenog […]

ZAKON O POREZU NA NEPOKRETNOST REPUBLIKE SRPSKE

Datum objave: Ponedjeljak, Decembar 7, 2015
Objavljeno u 2015

Zakon o porezu na nepokretnost objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske br. 91/15, i stupa na snagu 01.01.2016. godine. U roku od 90 dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona Ministar finansija će donijeti. Pravilnik o upisu u Fiskalni registar nepokretnosti – kojim se propisuje upis u Fiskalni registar nepokretnosti, obrazac prijave, uslovi, način i postupak upisa nepokretnosti, Pravilnik o poreskom računu i načinu plaćanja poreza na nepokretnost – kojim se propisuje poreski račun i način plaćanja  poreza […]

Zakon o vinu Republike Srpske

Datum objave: Petak, Novembar 27, 2015
Objavljeno u 2015

Narodna Skupština Republike Srpske je 10. septembra 2015. godine usvojila Zakon o vinu. Zakon o vinu je stupio na snagu početkom oktobra 2015. godine, a njegovim stupanjem na snagu stavljene su van snage odredbe Zakona o vinu i rakiji iz 2009. godine u dijelu koji se odnosi na vino. Zakonom o vinu uređuje se proizvodnja, prerada i kvalitet grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa, razvrstavanje i kvalitet vina, označavanje vina sa geografskim porijeklom i dr. Cilj zakona je zaštita […]

Zakon o porezu na dohodak Republike Srpske

Datum objave: Četvrtak, August 27, 2015
Objavljeno u 2015

Narodna skupština Republike Srpske(RS) usvojila je u julu 2015. godine Zakon o porezu na dohodak, koji je objavljen u sl. Glasniku 60/15 dana 31. jula 2015  U odnosu na prethodni, novi zakon reguliše pojedine oblasti na prilično drugačiji način (način oporezivanja, poresku osnovicu i poreska oslobadjanja).  Novine u zakonu su sljedeće:  Predmet oporezivanja pored ranije navedenih, su i –          Dohodak iz stranih izvora – dohodak koji rezident, kvalifikovani investitor RS ostvari po bilo kom osnovu, odnosno po osnovu rada, imovine, […]