SPROVOĐENJE IZVRŠENJA NA AKCIJAMA I OSTALIM REGISTROVANIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI, TE OSNIVAČKOM ILI DRUGOM UDJELU U PRAVNOM LICU

Datum objave: Subota, Maj 20, 2017
Objavljeno u 2017
berza_1_160715_tw1024

U posljednje vrijeme dosta aktuelno pitanje koje se javlja kako u pravnoj teoriji, tako i u praksi predstavlja postupak sprovođenja prinudnog izvršenja na akcijama i ostalim registrovanim hartijama od vrijednosti, te osnivačkom ili drugom udjelu u pravnom licu. Nakon reformi društveno-političkog uređenja sprovedenih na našim prostorima krajem 80-tih i početkom 90-tih godina 20. vijeka, izjednačeni su svi oblici svojine čime su ujedno stvoreni uslovi za osnivanje privrednih subjekata u privatnoj svojini te za uspostavljanje tržišne utakmice pod uslovima koji su […]

PLAĆANJE TUĐIH PORESKIH OBAVEZA!

Datum objave: Četvrtak, Maj 4, 2017
Objavljeno u 2017
porezi_v

Imajući u vidu sve veći broj upita i potrebu naših klijenata da se bliže upoznaju sa obavezom plaćanja poreske obaveze od strane članova porodice poreskog obveznika, u nastavku dajemo kratak rezime konkretne pravne situacije. Poreska uprava Republike Srpske nadležna je za registraciju i identifikaciju poreskih obveznika, utvrđivanje poreske obaveze, te između ostalog i za redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja. S druge strane, obaveza plaćanja poreza kao i sporednih poreskih potraživanja leži na poreskom obvezniku, odnosno svakom […]

AF SAJIĆ VEĆ SEDMU GODINU ZA REDOM RANGIRANA KAO NAJBOLJA U RS

Datum objave: Četvrtak, April 20, 2017
Objavljeno u 2017
Legal-500-Image

LEGAL 500 je za 2016. godinu Advokatsku firmu SAJIĆ iz Banja Luka rangirao  kao najbolju advokatsku kuću u Republici Srpskoj, i među prve tri u Bosni I Hercegovini. Advokat Aleksandar Sajić, zajedno sa timom koji čine advokati Nataša Krejić i Sanja Đukić, označen je kao vodeći stručnjak iz privrednog i korporativnog prava i M&A. Advokat i partner Stojanka Sajić, u timu sa advokatom Tijanom Kondić, rangirana je kao vodeći pojedinac u oblasti nekretnina i prava građevinarstva. U dijelu NEKRETNINE I […]

Javni poziv Ministarstva privrede Republike Srbije za učešće u postupku privatizacije

Datum objave: Petak, April 7, 2017
Objavljeno u 2017
26Gk9kpTURBXy9kMWQ4MDZlNmRlMGI0MTM4OTdkOGNjNDQ2ZDM2NWFjNS5qcGeRlALNBLAAwoGhMQI

Ministarstvo privrede Republike Srbije objavilo je u četvrtak 30. marta 2017. godine, javni poziv za prikupljanje pisama zainteresovanosti za učestvovanje u postupku privatizacije za tri privredna kompleksa i to: Preduzeće za proizvodnju veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja  HIP-Azotara Pančevo, d.o.o. Akcionarsko društvo za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija HIP-Petrohemija Pančevo Metanolsko-sirćetni kompleks AD Kikinda (MSK Kikinda).             Namjera je da se izvrši privatizacija ova tri privredna subjekta, a koja započinje podnošenjem pisma zainteresovanosti na unaprijed propisanom obrascu s tim […]

ZAKON O BANKAMA REPUBLIKE SRPSKE

Datum objave: Srijeda, Mart 22, 2017
Objavljeno u 2017
image03

Novi Zakon o bankama objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 4 od 17. januara 2017. godine, te stupio na snagu 8 dana od objavljivanja, to jest 25.01.2017. godine, čime je prestao da važi raniji Zakon o bankama. Donošenju ovog zakona prethodila su oprečna mišljenja i stavovi u pogledu novih zakonskih rješenja koja predviđa, ali je evidentno da je u novom zakonu sadržan niz promjena i različitih regulaciju u odnosu na prošli zakon, iako suštinski nije mijenjana postavka bankarskog […]

VOZAČI OPREZ, DANAS NA SNAGU STUPILE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O OSNOVAMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA BIH

Datum objave: Srijeda, Februar 15, 2017
Objavljeno u 2017
autoput

U Službenom Listu Bosne i Hercegovine broj 8 od dana 07.02.2017. godine, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, a odredbe navedenog Zakona su danas stupile na snagu, odnosno osmog dana od dana objavljivanja u Službenom Listu. Osnovni cilj donošenja izmjena i dopuna Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini jeste pooštravanje kaznene politike, odnosno propisivanje strožih prekršajnih sankcija za učinioce saobraćajnih prekršaja, a iz […]

Advokatska firma “SAJIĆ” u 2016. godini

Datum objave: Srijeda, Februar 1, 2017
Objavljeno u 2017
logosatrs2

U 2016. godini uspostavili smo saradnju sa novim klijentima među kojima su: Geoinženjering d.o.o. Banja Luka, Krajina osiguranje a.d. Banja Luka, Klinika Svjetlost Banja Luka, Cortix d.o.o. Sarajevo, Digital elektronik d.o.o. Derventa, Aerodromi RS, Poliko d.o.o. Sarajevo, Slovakstav s.r.o. Slovačka, Alternativna televizija Banja Luka, NCR Corporation Holandija, Muehlbauer Group Njemačka, Atom Distribution Srbija, Unikom Unisat d.o.o. Banja Luka, Elit Banja Luka, Fond za zaštitu životne sredine RS. U 2016. godini pridružili smo se mreži advokatskih kancelarija “Adriatic Legal Network” (ALN) […]

ODLUKA USTAVNOG SUDA – POŠTE NEMAJU MONOPOL PRI DOSTAVI RAČUNA KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA

Datum objave: Četvrtak, Januar 26, 2017
Objavljeno u 2017
Postman delivering mail

Od strane republičkih organa komunalnim preduzećima u Republici Srpskoj unazad nekoliko godina nametnuta je obaveza da dostavu računa za komunalne usluge dostavljaju korisnicima putem javnog poštanskog operatera. Cijena dostave pismenih pošiljki (računa) određena je od strane poštanskog operatera samoinicijativno, bez konsultacije komunalnih preduzeća tj. bez prihvatanja njihovih sugestija i uz dostavu ponude (cjenovnika). Sva komunalna preduzeća u Republici Srpskoj bila su jedinstvena oko toga da je cijena koju je operater odredio izuzetno visoka i prihvatanjem istih direktno bi ugrozili svoje […]

PRAVO ZDRAVSTVA – nesavjesno postupanje ljekara prilikom pružanja medicinske pomoći,naknada štete, cyber napadi

Datum objave: Četvrtak, Januar 19, 2017
Objavljeno u 2017
iStock_000022422155Medium

U okviru ovogodišnjeg Kongresa advokata (Union Internationale des Avocats – UIA) održanog u Budimpešti, u periodu od 28.10. do 01.11.2016. godine jedna od tema bila je i Pravo zdravstva (Health Law). Pradavanja iz oblasti prava zdravstva prezentovana su kroz prizmu postupaka zbog nesavjesnog postupanja ljekara prilikom pružanja medicinske pomoći, s tim u vezi naknada štete te cyber napadi. U tom smislu u postupcima zbog nesavjesnog postupanja smatra se veoma bitnim kako ograničiti policijsko postupanje po prijavama zbog mogućeg postojanja nesavjesnog […]

POREZ PO ODBITKU

Datum objave: Četvrtak, Januar 12, 2017
Objavljeno u 2017
9b2b709a8212e982833fa42494b1afe6

Sam naziv porez po odbitku obično stvara zabunu i zabludu šta je to odbitak u ovom smislu. Dakle, porez po odbitku  je porez koji rezident plaća prilikom isplate naknade koja predstavlja prihod nerezidentu. U nastavku ćemo pomenuti najznačajnije novine u Zakonu o porezu na dobit koji je u primjeni od 1. januara 2016. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 94/15) Za razliku od prethodnog Zakona, novim Zakonom o porezu na dobit precizno su definisane isplate stranom pravnom licu koje podliježu plaćanju […]