VOZAČI OPREZ, DANAS NA SNAGU STUPILE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O OSNOVAMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA BIH

Datum objave: Srijeda, Februar 15, 2017
Objavljeno u 2017
autoput

U Službenom Listu Bosne i Hercegovine broj 8 od dana 07.02.2017. godine, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, a odredbe navedenog Zakona su danas stupile na snagu, odnosno osmog dana od dana objavljivanja u Službenom Listu. Osnovni cilj donošenja izmjena i dopuna Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini jeste pooštravanje kaznene politike, odnosno propisivanje strožih prekršajnih sankcija za učinioce saobraćajnih prekršaja, a iz […]

Advokatska firma “SAJIĆ” u 2016. godini

Datum objave: Srijeda, Februar 1, 2017
Objavljeno u 2017
logosatrs2

U 2016. godini uspostavili smo saradnju sa novim klijentima među kojima su: Geoinženjering d.o.o. Banja Luka, Krajina osiguranje a.d. Banja Luka, Klinika Svjetlost Banja Luka, Cortix d.o.o. Sarajevo, Digital elektronik d.o.o. Derventa, Aerodromi RS, Poliko d.o.o. Sarajevo, Slovakstav s.r.o. Slovačka, Alternativna televizija Banja Luka, NCR Corporation Holandija, Muehlbauer Group Njemačka, Atom Distribution Srbija, Unikom Unisat d.o.o. Banja Luka, Elit Banja Luka, Fond za zaštitu životne sredine RS. U 2016. godini pridružili smo se mreži advokatskih kancelarija “Adriatic Legal Network” (ALN) […]

ODLUKA USTAVNOG SUDA – POŠTE NEMAJU MONOPOL PRI DOSTAVI RAČUNA KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA

Datum objave: Četvrtak, Januar 26, 2017
Objavljeno u 2017
Postman delivering mail

Od strane republičkih organa komunalnim preduzećima u Republici Srpskoj unazad nekoliko godina nametnuta je obaveza da dostavu računa za komunalne usluge dostavljaju korisnicima putem javnog poštanskog operatera. Cijena dostave pismenih pošiljki (računa) određena je od strane poštanskog operatera samoinicijativno, bez konsultacije komunalnih preduzeća tj. bez prihvatanja njihovih sugestija i uz dostavu ponude (cjenovnika). Sva komunalna preduzeća u Republici Srpskoj bila su jedinstvena oko toga da je cijena koju je operater odredio izuzetno visoka i prihvatanjem istih direktno bi ugrozili svoje […]

PRAVO ZDRAVSTVA – nesavjesno postupanje ljekara prilikom pružanja medicinske pomoći,naknada štete, cyber napadi

Datum objave: Četvrtak, Januar 19, 2017
Objavljeno u 2017
iStock_000022422155Medium

U okviru ovogodišnjeg Kongresa advokata (Union Internationale des Avocats – UIA) održanog u Budimpešti, u periodu od 28.10. do 01.11.2016. godine jedna od tema bila je i Pravo zdravstva (Health Law). Pradavanja iz oblasti prava zdravstva prezentovana su kroz prizmu postupaka zbog nesavjesnog postupanja ljekara prilikom pružanja medicinske pomoći, s tim u vezi naknada štete te cyber napadi. U tom smislu u postupcima zbog nesavjesnog postupanja smatra se veoma bitnim kako ograničiti policijsko postupanje po prijavama zbog mogućeg postojanja nesavjesnog […]

POREZ PO ODBITKU

Datum objave: Četvrtak, Januar 12, 2017
Objavljeno u 2017
9b2b709a8212e982833fa42494b1afe6

Sam naziv porez po odbitku obično stvara zabunu i zabludu šta je to odbitak u ovom smislu. Dakle, porez po odbitku  je porez koji rezident plaća prilikom isplate naknade koja predstavlja prihod nerezidentu. U nastavku ćemo pomenuti najznačajnije novine u Zakonu o porezu na dobit koji je u primjeni od 1. januara 2016. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 94/15) Za razliku od prethodnog Zakona, novim Zakonom o porezu na dobit precizno su definisane isplate stranom pravnom licu koje podliježu plaćanju […]