AF SAJIĆ VEĆ SEDMU GODINU ZA REDOM RANGIRANA KAO NAJBOLJA U RS

Datum objave: Četvrtak, April 20, 2017
Objavljeno u Nekategorisano

LEGAL 500 je za 2016. godinu Advokatsku firmu SAJIĆ iz Banja Luka rangirao  kao najbolju advokatsku kuću u Republici Srpskoj, i među prve tri u Bosni I Hercegovini. Advokat Aleksandar Sajić, zajedno sa timom koji čine advokati Nataša Krejić i Sanja Đukić, označen je kao vodeći stručnjak iz privrednog i korporativnog prava i M&A. Advokat i partner Stojanka Sajić, u timu sa advokatom Tijanom Kondić, rangirana je kao vodeći pojedinac u oblasti nekretnina i prava građevinarstva. U dijelu NEKRETNINE I […]

Javni poziv Ministarstva privrede Republike Srbije za učešće u postupku privatizacije

Datum objave: Petak, April 7, 2017
Objavljeno u Nekategorisano

Ministarstvo privrede Republike Srbije objavilo je u četvrtak 30. marta 2017. godine, javni poziv za prikupljanje pisama zainteresovanosti za učestvovanje u postupku privatizacije za tri privredna kompleksa i to: Preduzeće za proizvodnju veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja  HIP-Azotara Pančevo, d.o.o. Akcionarsko društvo za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija HIP-Petrohemija Pančevo Metanolsko-sirćetni kompleks AD Kikinda (MSK Kikinda).             Namjera je da se izvrši privatizacija ova tri privredna subjekta, a koja započinje podnošenjem pisma zainteresovanosti na unaprijed propisanom obrascu s tim […]

ZAKON O BANKAMA REPUBLIKE SRPSKE

Datum objave: Srijeda, Mart 22, 2017
Objavljeno u Nekategorisano

Novi Zakon o bankama objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 4 od 17. januara 2017. godine, te stupio na snagu 8 dana od objavljivanja, to jest 25.01.2017. godine, čime je prestao da važi raniji Zakon o bankama. Donošenju ovog zakona prethodila su oprečna mišljenja i stavovi u pogledu novih zakonskih rješenja koja predviđa, ali je evidentno da je u novom zakonu sadržan niz promjena i različitih regulaciju u odnosu na prošli zakon, iako suštinski nije mijenjana postavka bankarskog […]

PRAVILNICI – INVESTICIONI FONDOVI

Datum objave: Četvrtak, Mart 9, 2017
Objavljeno u Nekategorisano

Početkom 2017. godine stupila su na snagu dva pravilnika koja se odnose na otvorene investicione fondove: Pravilnik o udjelima otvorenog investicionog fonda i Pravilnik o trgovanju udjelima otvorenog investicionog fonda. Pravilnikom o udjelima otvorenog investicionog fonda uređuje se: a) osnov, sadržaj, način i rokovi kod utvrđivanja vrijednosti i cijena otvorenih investicionih fondova; b) sadržaj, ograničenja, način obračuna, naplata i objavljivanja naknada za udjele u otvorenim fondovima c) trajanje i uslovi propisanog perioda ponude; d) postupak, rokovi i sprovođenje prodaje i […]

VOZAČI OPREZ, DANAS NA SNAGU STUPILE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O OSNOVAMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA BIH

Datum objave: Srijeda, Februar 15, 2017
Objavljeno u Nekategorisano

U Službenom Listu Bosne i Hercegovine broj 8 od dana 07.02.2017. godine, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, a odredbe navedenog Zakona su danas stupile na snagu, odnosno osmog dana od dana objavljivanja u Službenom Listu. Osnovni cilj donošenja izmjena i dopuna Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini jeste pooštravanje kaznene politike, odnosno propisivanje strožih prekršajnih sankcija za učinioce saobraćajnih prekršaja, a iz […]

Advokatska firma “SAJIĆ” u 2016. godini

Datum objave: Srijeda, Februar 1, 2017
Objavljeno u Nekategorisano

U 2016. godini uspostavili smo saradnju sa novim klijentima među kojima su: Geoinženjering d.o.o. Banja Luka, Krajina osiguranje a.d. Banja Luka, Klinika Svjetlost Banja Luka, Cortix d.o.o. Sarajevo, Digital elektronik d.o.o. Derventa, Aerodromi RS, Poliko d.o.o. Sarajevo, Slovakstav s.r.o. Slovačka, Alternativna televizija Banja Luka, NCR Corporation Holandija, Muehlbauer Group Njemačka, Atom Distribution Srbija, Unikom Unisat d.o.o. Banja Luka, Elit Banja Luka, Fond za zaštitu životne sredine RS. U 2016. godini pridružili smo se mreži advokatskih kancelarija “Adriatic Legal Network” (ALN) […]

ODLUKA USTAVNOG SUDA – POŠTE NEMAJU MONOPOL PRI DOSTAVI RAČUNA KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA

Datum objave: Četvrtak, Januar 26, 2017
Objavljeno u Nekategorisano

Od strane republičkih organa komunalnim preduzećima u Republici Srpskoj unazad nekoliko godina nametnuta je obaveza da dostavu računa za komunalne usluge dostavljaju korisnicima putem javnog poštanskog operatera. Cijena dostave pismenih pošiljki (računa) određena je od strane poštanskog operatera samoinicijativno, bez konsultacije komunalnih preduzeća tj. bez prihvatanja njihovih sugestija i uz dostavu ponude (cjenovnika). Sva komunalna preduzeća u Republici Srpskoj bila su jedinstvena oko toga da je cijena koju je operater odredio izuzetno visoka i prihvatanjem istih direktno bi ugrozili svoje […]

PRAVO ZDRAVSTVA – nesavjesno postupanje ljekara prilikom pružanja medicinske pomoći,naknada štete, cyber napadi

Datum objave: Četvrtak, Januar 19, 2017
Objavljeno u Nekategorisano

U okviru ovogodišnjeg Kongresa advokata (Union Internationale des Avocats – UIA) održanog u Budimpešti, u periodu od 28.10. do 01.11.2016. godine jedna od tema bila je i Pravo zdravstva (Health Law). Pradavanja iz oblasti prava zdravstva prezentovana su kroz prizmu postupaka zbog nesavjesnog postupanja ljekara prilikom pružanja medicinske pomoći, s tim u vezi naknada štete te cyber napadi. U tom smislu u postupcima zbog nesavjesnog postupanja smatra se veoma bitnim kako ograničiti policijsko postupanje po prijavama zbog mogućeg postojanja nesavjesnog […]

POREZ PO ODBITKU

Datum objave: Četvrtak, Januar 12, 2017
Objavljeno u Nekategorisano

Sam naziv porez po odbitku obično stvara zabunu i zabludu šta je to odbitak u ovom smislu. Dakle, porez po odbitku  je porez koji rezident plaća prilikom isplate naknade koja predstavlja prihod nerezidentu. U nastavku ćemo pomenuti najznačajnije novine u Zakonu o porezu na dobit koji je u primjeni od 1. januara 2016. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 94/15) Za razliku od prethodnog Zakona, novim Zakonom o porezu na dobit precizno su definisane isplate stranom pravnom licu koje podliježu plaćanju […]