JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU KONCESIJE ZA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRPSKE NA PODRUČJU GRADA BIJELJINE RADI OBAVLJANJA RATARSKO-STOČARSKE PROIZVODNE

Datum objave: Petak, Decembar 22, 2017
Objavljeno u Koncesije
zemlja oranica njiva poljoprivreda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske raspisalo je javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Bijeljine u svrhu obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje. Predmet koncesije je poljoprivredno zemljište ukupne površine 97,6100 ha, koje  se nalazi u katastraskim oštinama Batković, Bijeljina Selo, Dvorovi, Obarska Velika I Ostojićevo. Koncesija se dodjeljuje na period od 15 godina, računajući od dana potpisivanja ugovora o koncesiji. Pravo učešća imaju domaća ili strana pravna i […]

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU KONCESIJE ZA EKSPLOATACIJU TERMOMINERALNE VODE NA LEŽIŠTU “KULAŠI” OPŠTINA PNRNJAVOR

Datum objave: Petak, Decembar 22, 2017
Objavljeno u Koncesije
lekovite_vode_170715_tw1024

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske raspisalo je javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju termomineralne vode na ležištu “Kulaši” opština Pnrnjavor. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 450.000,00 KM. Koncesija se dodjeljuje na period od 50 godina, računajući od dana potpisivanja ugovora o koncesiji. Pravo učešća imaju domaća ili strana pravna i fizička lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz javnog poziva i koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje. […]

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU KONCESIJE ZA IZGRADNJU MALE HIDROELEKTRANE “NEVAČKA”

Datum objave: Petak, Decembar 8, 2017
Objavljeno u Koncesije
IZGRADNJA MHE

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske raspisalo je javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju male hidroelektrane “Nevačka” na rijeci Stupačnici, na lokalitetu Drenova kod naselja Nevačka, na pdodručju opštine Han Pijesak. Mala hidroelektrana “Nevačka” je procijenjene instalisane snage 1,25 MW i procijenjene godišnje proizvodnje 5,346 GWh, a planirana je na gornjem dijelu vodotoka rijeke Stupačnice. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 3.003.500,00 KM. Koncesija se dodjeljuje na period od 50 godina, računajući od dana potpisivanja ugovora o […]

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU KONCESIJE ZA EKSPLOATACIJU TEHNIČKOG GRAĐEVINSKOG KAMENA-KREČNJAKA NA LEŽIŠTU “CRNI VIR” OPŠTINA ČELINAC

Datum objave: Petak, Decembar 8, 2017
Objavljeno u Koncesije
KREČNJAK

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske raspisalo je javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena-krečnjaka na ležištu “CRNI VIR” opština Čelinac. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 800.000,00 KM.  Koncesija se dodjeljuje na period od 30 godina, računajući od dana potpisivanja ugovora o koncesiji.  Pravo učešća imaju domaća ili strana pravna i fizička lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz Zakona o koncesijama  i Dokumentacije za javno nadmetanje. […]

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU KONCESIJE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA SVOJINI REPUBLIKE SRPSKE NA PODRUČJU GRADA PRIJEDORA ZA RATARSKO-STOČARSKU PROIZVODNJU

Datum objave: Utorak, Oktobar 3, 2017
Objavljeno u Koncesije
maxresdefault

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske raspisalo je javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Prijedora u svrhu obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje. Koncesija se dodjeljuje na period od 15 godina, računajući od dana potpisivanja ugovora o koncesiji. Pravo učešća imaju domaća ili strana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove propisane ovim pozivom. Rok za dostavljanje ponuda je 45 dana, računajući od dana objavljivanja javnog poziva u službenom […]

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU KONCESIJE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA SVOJINI REPUBLIKE SRPSKE NA PODRUČJU OPŠTINE MODRIČA ZA OBAVLJANJE RATARSKE PROIZVODNJE

Datum objave: Utorak, Oktobar 3, 2017
Objavljeno u Koncesije
Belje-žetva_3-1200x800

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske raspisalo je javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Modriča u svrhu obavljanja ratarske proizvodnje. Koncesija se dodjeljuje na period od 15 godina, računajući od dana potpisivanja ugovora o koncesiji. Pravo učešća imaju domaća ili strana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove propisane ovim pozivom. Rok za dostavljanje ponuda je 45 dana, računajući od dana objavljivanja javnog poziva u službenom […]

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU KONCESIJE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA SVOJINI REPUBLIKE SRPSKE NA PODRUČJU OPŠTINE NEVESINE ZA OBAVLJANJE VOĆARSKE PROIZVODNJE

Datum objave: Utorak, Oktobar 3, 2017
Objavljeno u Koncesije
apple-tree-360083_1920_0

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske raspisalo je javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Nevesinje u svrhu obavljanja voćarske proizvodnje. Koncesija se dodjeljuje na period od 25 godina, računajući od dana potpisivanja ugovora o koncesiji. Pravo učešća imaju domaća ili strana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove propisane ovim pozivom. Rok za dostavljanje ponuda je 45 dana, računajući od dana objavljivanja javnog poziva u službenom […]

Javni pozivi za dodjelu koncesije za eksploataciju kamena-serpentinita na ležištu „Duga Kosa“, Dragalovci, opština Stanari

Datum objave: Ponedjeljak, Oktobar 17, 2016
Objavljeno u Koncesije
139493558_serp-54

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena-serpentinita na ležištu „Duga Kosa“, Dragalovci, opština Stanari, Minisatrstvo industrije, energetike i rudarstva raspisalo je Javni poziv za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena-serpentinita na ležištu „Duga Kosa“, Dragalovci, Opština Stanari.  Koncesija se dodjeljuje na period od 30 godina, računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji,   a pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaća i strana pravna ili fizička lica ili […]

Javni pozivi za dodjelu koncesijaza eksploataciju kamena-krečnjaka na ležištu „Crni Vir“, opština Čelinac

Datum objave: Ponedjeljak, Oktobar 17, 2016
Objavljeno u Koncesije
suva_planina_kaletinac_2

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena-krečnjaka na ležištu „Crni Vir“, opština Čelinac, Minisatrstvo industrije, energetike i rudarstva raspisalo je Javni poziv za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena-krečnjaka na ležištu „Crni Vir“, Opština Čelinac. Koncesija se dodjeljuje na period od 30 godina, računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji,   a pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaća i strana pravna ili fizička lica ili konzorcijum, odnosno […]

VLADA SBK OBJAVILA KONKURS ZA DODJELU KONCESIJA ZA MALE HIDROELEKTRANE

Datum objave: Srijeda, April 15, 2015

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona raspisalo je javni konkurs za dodjelu koncesija za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos malih hidroelektrana, odnosno, za korištenje vodnih snaga rijeka i potoka, te za istražne radove, eksploataciju, preradu, flaširanje i prodaju na tržištu pitke vode sa izvorišta i rezervoara. Ovaj poziv obuhvata općine Travnik, Busovača, Vitez, Bugojno, Donji Vakuf, Fojnica, Gornji Vakuf – Uskoplje, Kreševo.