JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU KONCESIJE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA SVOJINI REPUBLIKE SRPSKE NA PODRUČJU GRADA PRIJEDORA ZA RATARSKO-STOČARSKU PROIZVODNJU

Datum objave: Utorak, Oktobar 3, 2017
Objavljeno u Koncesije
maxresdefault

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske raspisalo je javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Prijedora u svrhu obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje. Koncesija se dodjeljuje na period od 15 godina, računajući od dana potpisivanja ugovora o koncesiji. Pravo učešća imaju domaća ili strana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove propisane ovim pozivom. Rok za dostavljanje ponuda je 45 dana, računajući od dana objavljivanja javnog poziva u službenom […]

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU KONCESIJE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA SVOJINI REPUBLIKE SRPSKE NA PODRUČJU OPŠTINE MODRIČA ZA OBAVLJANJE RATARSKE PROIZVODNJE

Datum objave: Utorak, Oktobar 3, 2017
Objavljeno u Koncesije
Belje-žetva_3-1200x800

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske raspisalo je javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Modriča u svrhu obavljanja ratarske proizvodnje. Koncesija se dodjeljuje na period od 15 godina, računajući od dana potpisivanja ugovora o koncesiji. Pravo učešća imaju domaća ili strana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove propisane ovim pozivom. Rok za dostavljanje ponuda je 45 dana, računajući od dana objavljivanja javnog poziva u službenom […]

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU KONCESIJE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA SVOJINI REPUBLIKE SRPSKE NA PODRUČJU OPŠTINE NEVESINE ZA OBAVLJANJE VOĆARSKE PROIZVODNJE

Datum objave: Utorak, Oktobar 3, 2017
Objavljeno u Koncesije
apple-tree-360083_1920_0

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske raspisalo je javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Nevesinje u svrhu obavljanja voćarske proizvodnje. Koncesija se dodjeljuje na period od 25 godina, računajući od dana potpisivanja ugovora o koncesiji. Pravo učešća imaju domaća ili strana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove propisane ovim pozivom. Rok za dostavljanje ponuda je 45 dana, računajući od dana objavljivanja javnog poziva u službenom […]

Javni pozivi za dodjelu koncesije za eksploataciju kamena-serpentinita na ležištu „Duga Kosa“, Dragalovci, opština Stanari

Datum objave: Ponedjeljak, Oktobar 17, 2016
Objavljeno u Koncesije
139493558_serp-54

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena-serpentinita na ležištu „Duga Kosa“, Dragalovci, opština Stanari, Minisatrstvo industrije, energetike i rudarstva raspisalo je Javni poziv za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena-serpentinita na ležištu „Duga Kosa“, Dragalovci, Opština Stanari.  Koncesija se dodjeljuje na period od 30 godina, računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji,   a pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaća i strana pravna ili fizička lica ili […]

Javni pozivi za dodjelu koncesijaza eksploataciju kamena-krečnjaka na ležištu „Crni Vir“, opština Čelinac

Datum objave: Ponedjeljak, Oktobar 17, 2016
Objavljeno u Koncesije
suva_planina_kaletinac_2

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena-krečnjaka na ležištu „Crni Vir“, opština Čelinac, Minisatrstvo industrije, energetike i rudarstva raspisalo je Javni poziv za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena-krečnjaka na ležištu „Crni Vir“, Opština Čelinac. Koncesija se dodjeljuje na period od 30 godina, računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji,   a pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaća i strana pravna ili fizička lica ili konzorcijum, odnosno […]

VLADA SBK OBJAVILA KONKURS ZA DODJELU KONCESIJA ZA MALE HIDROELEKTRANE

Datum objave: Srijeda, April 15, 2015

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona raspisalo je javni konkurs za dodjelu koncesija za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos malih hidroelektrana, odnosno, za korištenje vodnih snaga rijeka i potoka, te za istražne radove, eksploataciju, preradu, flaširanje i prodaju na tržištu pitke vode sa izvorišta i rezervoara. Ovaj poziv obuhvata općine Travnik, Busovača, Vitez, Bugojno, Donji Vakuf, Fojnica, Gornji Vakuf – Uskoplje, Kreševo.