AFS novi član mreže Cathay Associates

Datum objave: Srijeda, Oktobar 17, 2018
Objavljeno u Novosti

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je naša advokatska firma pristupila mreži Cathay Associates i od danas je član ove internacionalne mreže čiji je vodeći cilj uspostavljanje saradnje između evropskog i azijskog tržišta. Cathay associates je mreža koja okuplja advokatske kuće širom svijeta sa ciljem razmjene iskustava, klijenata i prakse , kao i da svojim klijentima omogući stručnu pravnu pomoć u svim oblastima prava. Kina i kineski investitori kao vodeći na azijskom tržištu su sve prisutniji u projektima u Evropi i  na […]

JAVNI POZIV organizatorima sajamskih i drugih manifestacija za dodjelu grant sredstava za podršku sajamskim i drugim manifestacijama u zemlji, u 2018. god

Datum objave: Petak, August 3, 2018
Objavljeno u Novosti

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava organizatore međunarodnih sajmova u Bosni i Hercegovini da je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine dana 24.07.2018.godine objavilo:                                                           JAVNI POZIV organizatorima sajamskih i drugih manifestacija za dodjelu grant sredstava za podršku sajamskim i drugim manifestacijama u zemlji, u 2018. godini Predmet javnog […]

RS definisala ko će notarima plaćati upola manje naknade

Datum objave: Srijeda, August 1, 2018
Objavljeno u Novosti

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj. Izmjenama je, između ostalog, propisano i pravo na oslobođenje od obaveze plaćanja nagrade notaru, u iznosu od 50% za posebno socijalno osjetljive kategorije lica, i to za: lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, a koja su primaoci novčane pomoći, ratne vojne invalide od I do IV kategorije, članove porodice poginulih i nestalih boraca Republike Srpske, žrtve ratne torture, […]

Izmjene i dopune Zakona o izvršnom postupku

Datum objave: Utorak, Juli 31, 2018
Objavljeno u Novosti

U Službenom glasniku br. 63 usvojene su Izmjene i dopune Zakona o izvršnom postupku  koje su najvećoj mjeri usmjerene na preciziranje pojma „vjerodostojna isprava“, odnosno stava 2. člana 29 ZIP-a, na način da se kao vjerodostojna isprava, pored do sada navedenih, propisuju i račun ili izvod za telekomunikacione usluge i RTV taksu. Razlog za ovu intervenciju je činjenica da se pred osnovnim sudovima u Republici Srpskoj u toku svake godine u prosjeku podnese oko 25.000 tužbi u sporovima male vrijednosti, […]

Objavljen set zakona za povećanje plata radnicima

Datum objave: Petak, Juli 20, 2018
Objavljeno u Novosti

U Službenom glasniku RS br. 66 objavljeni su Zakon o  Izmjenama i dopunama Zakona o radu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak  koji stupaju na snagu 1. avgusta i 1. septembra ove godine, čime su ispunjene  pretpostavke za povećanje plata radnicima. Izmjene zakona o radu donose novu usklađenu definiciju plate te samim tim obavezu  za sve poslodavce da svoje zaključene ugovore o radu  i interne akte usklade sa ovim izmjenama i dopunama, dok  izmjene Zakona […]

ZAKON O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA

Datum objave: Ponedjeljak, Juli 16, 2018
Objavljeno u Novosti

Narodna skupština Republike Srpske je na sjednici održanoj dana 21.juna 2018.godine usvojila Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, a isti je objavljen u Službenom glasniku RS broj 62, od dana 10.07.2018.godine. Navedeni zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“. Donošenjem Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, investitori, odnosno vlasnici bespravno izgrađenih objekata koji do 31.12.2016.godine nisu podnijeli zahtjev za legalizaciju i nisu ušli u procesduru rješavanja statusa nelegalnih objekata, mogu to da učine […]

SMANJENJE STOPE ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE

Datum objave: Srijeda, Juli 11, 2018
Objavljeno u Novosti

Narodna skupština Republike Srpske je na Dvadeset petoj sjednici održanoj dana 21.06.2018. godine usvojila je Zakon o zateznoj kamati  koji stupa na snagu dana 14.07.2018. godine. U odnosu na stari zakon i predviđenu visinu od 0,05 % dnevno, došlo je do smanjenja zakonske zatezne kamate na 0,03% dnevno. U novom zakonu propisan je i način obračuna a ista se izračunava tako što se stopa od 0,03% množi brojem dana zakašnjenja i tako utvrđena stopa množi sa iznosom glavnog duga. Ono […]

Održan XIV AEA International Congress na Siciliji

Datum objave: Subota, Juni 9, 2018
Objavljeno u Novosti

AEA International  Lawyers Network je  u već poznatom terminu 31. maja i 01. juna u Palermu organizovao 14. Međunarodni kongres advokata. Učesnici ovogodišnjeg kongresa iz naše firme su već tradicionalno bili advokati Nataša Krejić, Sanja Đukić i Aleksandar Sajić.  Nakon zvaničnog otvaranja Kongresa, pozdravnih govora i predstavljanja advokatskih firmi oficijelni dio seminara je započeo sa najaktuelnijim temama u pravnom svijetu. Učesnici seminara i panel diskusija posebnu pažnju su posvetili međunarodnoj saradnji između advokatskih kancelarija, povezivanju i razmjeni poslovnih kontakata, ideja […]

Održana Regionalana Evropska konferencija GGI u Berlinu

Datum objave: Ponedjeljak, April 30, 2018
Objavljeno u Novosti

Od 19. do 21. aprila u Berlinu je održana Regionalana Evropska konferencija GGI. Na konferencije je učestvovalo preko 150 advokata, revizora i konsultanata iz cijelog svijeta. Diskutovalo se o aktuelnim pitanjima i temama kao što su blockchain tehnologije, uvijek aktuelnim pitanjima iz oblasti poreskog, radnog i korporativnog prava. Razmjenjivala su se mišljenja i praksa kako poslovati u inostranstvu, prije svega zemljama EU. Konferencija je bila uspješna, imajući u vidu broj članova koji su učestvovali u radu konferencije, i mogućnosti koje […]

19. GODIŠNJE SAVJETOVANJE U ORGANIZACIJI UDRUŽENJA OSIGURAVAČA SRBIJE

Datum objave: Ponedjeljak, April 30, 2018
Objavljeno u Novosti

Na Paliću je od 20. do 22. aprila 2018. godine održano tradicionalno godišnje savjetovanje u organizaciji Udruženja osiguravača Srbije na temu „Pravo i praksa osiguranja – izazovi, nove tehnologije i korporativno upravljanje“. Savjetovanju je prisustvovalo više od 50 učesnika iz cijelog svijeta,  a glavni predavači su bili stučnjaci iz oblasti osiguranja sa svjetski priznatih univerziteta i najpoznatijih osiguravajućih kuća. Učesnici su diskutovali o aktuelnim pitanjima vezanim za nove usluge osiguravajućih kuća, kriminalu i sajber kriminalu u osiguranju u digitalno doba, […]