ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Datum objave: Petak, Septembar 1, 2017
Objavljeno u Publikacije
JPP

Republika Sprska je 11. juna 2009. godine usvojila Zakon o javnoprivatnom partnerstvu (u daljem tekstu: Zakon) i time se pridružila državama koje su ovaj model prepoznale kao jedan od načina da se ulaganja koja su od opšteg interesa ostvare kroz saradnju javnog i privatnog sektora. Ovim zakonom je uređen predmet, načela, način, oblici i uslovi pod kojima se može ostvariti javno-privatno partnerstvo, zatim elementi ugovora o javno-privatnom partnerstvu i druga pitanja koja su od značaja za javnoprivatno partnerstvo. ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

POSTUPAK ZA ZAŠTITU OD KLEVETE

Datum objave: Utorak, Januar 31, 2017
Objavljeno u Publikacije
KLEVETA

Institut klevete u Republici Srpskoj regulisan je Zakonom o zaštiti od klevete ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 37/01 )  koji je donesen 2001. godine. Cilj donošenja posebnog zakona kojim se reguliše ovaj  institut bio je dekriminalizacija same klevete, koja je do donošenja ovog zakona bila regulisana Krivičnim zakonom Republike Srpske. Do donošenja posebnog Zakona o zaštiti od klevete,  kleveta, odnosno klevetničko izražavanje  povlačilo je za sobom teži stepen odgovornosti u odnosu na sadašnju građansku odgovornost koja obavezuje samo na […]

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU I AKCIONARSKO DRUŠTVO U REPUBLICI SRPSKOJ

Datum objave: Srijeda, Juli 6, 2016
Objavljeno u Publikacije
20151125182926_338556

Privredno društvo je pravno lice koje osnivaju pravna i/ili fizička lica radi obavljanja djelatnosti u cilju sticanja dobiti. Osnivanje privrednih društava, upravljanje društvima, prava i obaveze osnivača, ortaka, članova i akcionara, povezivanje i reorganizacija (statusne promjene i promjene pravne forme privrednih društava) kao i likvidacija privrednih društava uređuje se Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 127/08, 58/09, 100/11, i 67/13). Društvo sa ograničenom odgovornošću jeste privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica (domaćih […]

PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE U SISTEMU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U BOSNI I HERCEGOVINI

Datum objave: Srijeda, Juli 6, 2016
Objavljeno u Publikacije
ener

Pravo intelektualne svojine predstavlja noviju, i na našim prostorima još uvijek ne u tolikoj mjeri razvijenu pravnu oblast koja će svoju punu primjenu i ekspanziju imati u godinama koje su ispred nas. Nastanak i razvitak prava intelektualne svojine u neraskidivoj je vezi sa ubrzanim tehnološko-tehničkim razvojem na globalnom nivou, otkrićem velikog broj pronalazaka koji su unaprijedili cjelokupno čovječanstvo. Naravno, naprijed navedeno je bilo proizvod ljudskog uma, plod neprestanog razvoja i usavršavanja ljudskih ideja koji su doveli do toga da današnje […]

AUTORSKO I SRODNA PRAVA U SISTEMU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U BOSNI I HERCEGOVINI

Datum objave: Srijeda, Juli 6, 2016
Objavljeno u Publikacije
Copyright123rf

Pravo intelektualne svojine predstavlja noviju, i na našim prostorima još uvijek ne u tolikoj mjeri razvijenu pravnu oblast koja će svoju punu primjenu i ekspanziju imati u godinama koje su ispred nas. Nastanak i razvitak prava intelektualne svojine u neraskidivoj je vezi sa ubrzanim tehnološko-tehničkim razvojem na globalnom nivou, otkrićem velikog broj pronalazaka koji su unaprijedili cjelokupno čovječanstvo. Naravno, naprijed navedeno je bilo proizvod ljudskog uma, plod neprestanog razvoja i usavršavanja ljudskih ideja koji su doveli do toga da današnje […]

PRAVO KONKURENCIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Datum objave: Subota, Februar 20, 2016
Objavljeno u Publikacije
PRAVO KONK

Pravo konkurencije u Bosni i Hercegovini regulisano je Zakonom o konkurenciji Bosne i Hercegovine, dok posebno entitetsko zakonodavstvo u ovoj pravnoj oblasti nije uspostavljeno. Pojedini oblici zabranjenog konkurencijskog djelovanja bliže su konkretizovani u posebnim glavama  Zakona o trgovini Republike Srpske, Zakona o trgovini Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o trgovini Brčko Distrikta pod nazivom „Narušavanje konkurencije“.  Zakon o konkurenciji predstavlja osnovni antimonopolski zakon u našoj zemlji, kojim treba da se reguliše rad monopola, odnosno da se preduprijedi zloupotreba monopolskog […]

PRAVA MANJINSKIH AKCIONARA, PRINUDNA PRODAJA I PRINUDNA KUPOVINA AKCIJA

Datum objave: Srijeda, Februar 3, 2016
Objavljeno u Publikacije
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Pravna zaštita manjinskih akcionara podrazumijeva definisanje njihovog položaja u zakonskim propisima i pratećoj regulativi, odnosno, zakonima koji regulišu prava privrednih društava i zakonima koji regulišu tržište hartija od vrijednosti. Zaštita prava akcionara u velikoj mjeri utiče na kvalitet korporativnog upravljanja, stoga je neophodno utvrditi da li se manjinskim akcionarima pruža dovoljna zaštita, da li manjinski akcionari svoja prava i resurse koriste, kao i načine unaprijeđivanja zaštite manjinskih akcionara. PDF PREZENTACIJA

ZAŠTITA POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI

Datum objave: Srijeda, Februar 3, 2016
Objavljeno u Publikacije
potrosaci

Pravo zaštite potrošača predstavlja noviju pravnu oblast čiji je osnovni cilj zaštita ekonomski slabije strane u ugovornim odnosima. Dugo vremena se nije pridavalo značaja ovoj tematici, međutim sa ubrzanim razvojem tehnologije, kao i ubrzanim privrednim prosperitetom na globalnom nivou, sve veći akcenat se stavlja na pravnu zaštitu i zakonsko regulisanje pomenute oblasti, a izuzetak u tom smislu nisu ni zemlje zapadnog Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Na našim prostorima zaštita potrošača duži vremenski period nije bila regulisana jedinstvenim zakonom, već su njeni izvori bili sadržani u različitim […]

Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju u Republici Srpskoj

Datum objave: Petak, Decembar 11, 2015
Objavljeno u Publikacije
kasko-osiguranje1

Dana 06.10.2015. godine u „ Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 82/15 objavljen je novi  Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju a koji je stupio na snagu dana 14.10.2015. godine. Stupanjem na snagu Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju prestao je da važi Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obaveznim osiguranjima od odgovornosti. Novi zakon stoji na stanovištu postepene deregulacije i liberalizacije cijena osiguranja u oblasti autoodgovornosti, a koji je prihvatljiv i prilagođen postojećem stanju i razvoju […]

OSNIVANJE I REGISTRACIJA UDRUŽENJA GRAÐANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SPORTSKE KLUBOVE

Datum objave: Ponedjeljak, Novembar 23, 2015
Objavljeno u Publikacije
SPORT

Osnivanje, registracija, unutrašnja organizacija i prestanak rada Udruženja građana u Republici Srpskoj regulisano je Zakonom o udruženjima i fondacijama RS (“Službeni glasnik RS” broj 52 od 17. oktobra 2001; 42/2005). Inače u samoj državi Bosni i Hercegovini postoje 4 zakona koja regulišu ovu oblast zavisno od entiteta tj. mjesta (sjedišta suda) registracije (BIH, RS, FBIH, BDBIH). Udruženje u smislu ovih zakona je svaki oblik dobrovoljnog povezivanja više fizičkih ili pravnih lica radi unapređenja ili ostvarivanja nekog zajedničkog ili opšteg interesa ili cilja, u skladu sa Ustavom i […]