Lista proizvoda koji su povučeni sa tržišta Bosne i Hercegovine

Datum objave: Srijeda, Novembar 9, 2016

Imajući u vidu da je tržište Bosne i Hercegovine snabdijeveno proizvodima koji nisu bezbijedni i koji svojom upotrebom ili korišćenjem mogu negativno da utiču na  zdravlje i život ljudi, ovim putem predstavljamo listu proizvoda koji su povučeni sa tržišta Bosne i Hercegovine u proteklom periodu, a isti su: 1.       Skejtbord Smurfs                 Skejtbord naziva Smurf, nepoznatog proizvođača ne ispunjava sigurnosne zahtjeve propisane u normi BAS EN 13613:2012. Navedeni proizvod predstavlja rizik od povrede jer je daska skejtborda između ostalog slomljena […]

PRIGOVOR POTROŠAČA AGENCIJI ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM BiH

Datum objave: Ponedjeljak, Novembar 7, 2016

Ukoliko ste kupili neprehrambeni potrošački proizvod u čije sigurnosne karakteristike niste sigurni ili sumnjate, možete se obratiti Agenciji za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine telefonskim ili elektronskim putem. Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine osnovana je Zakonom o nadzoru nad tržištem u Bosni i Hercegovini kojim se uređuje nadzor proizvoda stavljenih na tržište Bosne i Hercegovine, utvrđuju opšti principi i uspostavlja sistem nadzora nad tržištem, Kako bi Agencija što brže i lakše identifikovala proizvod na tržištu i […]

Na koji način se utvrđuje vrijednost imovine prilikom ugovaranja polise osiguranja?

Datum objave: Ponedjeljak, Novembar 7, 2016

Na koji način se utvrđuje vrijednost imovine prilikom ugovaranja polise osiguranja? Kada je potrebno utvrditi vrijednost nekretnine za potrebe Banke, vrši se procjenja tržišne vrijednosti i to najčešće na osnovu nalaza i mišljenja vještaka građevinsko-arhitektonske struke. U tom slučaju značajno se razlikuje vrijednost nekretnine zavisno od lokacije gdje se nalazi. Međutim kada je u pitanju polisa osiguranja, u slučaju nastanka štete, osiguravajuće društvo ne isplaćuje tržišnu vrijednost nekretnine, već njenu građevinsku vrijednost, tj. cijenu koštanja njene izgradnje, kada na vrijednost […]

Vraćanje mjenice klijentu nakon isplate kredita

Datum objave: Ponedjeljak, Novembar 7, 2016

Nakon isplate kredita, Banka nema obavezu vraćanja mjenice već to radi isključivo na zahtjev klijenta. Uz zahtjev klijenta, mjenica se poništava, vraća klijentu ili arhivira sa ostalom dokumentacijom. Ukoliko klijent ne podnese zahtjev, mjenica se arhivira sa ostalom dokumentacijom vezanom za predmetni kredit.

Oznaka „CE“ na proizvodu

Datum objave: Ponedjeljak, Novembar 7, 2016

Oznaka „CE“ na proizvodu je znak za bezbjedan proizvoda i predstavlja „pasoš“ za izlazak proizvoda na evropsko tržište. Oznaku „CE“ proizvod će dobiti ako je usaglašen sa zahtjevima evropskih direktiva, a potrebno je da zadovolji propise u vezi bezbjednosti i zdravlje korisnika, zaštite imovine i životne sredine. Ono što znak „CE“ neće reći je da li je proizvod kvalitetan ili ne.

Nova stavka na računu za utrošenu električnu energiju i obračun po zimskoj tarifi za domaćinstva

Datum objave: Ponedjeljak, Novembar 7, 2016

Računi za utrošenu električnu energiju sadrže novu stavku koja se odnosi na naknadu za pristup mjernom mjestu. Obračunsko mjerno mjesto je mjesto u mreži na kojem se pomoću mjerila i ostale mjerne opreme obavlja mjerenje parametara električ energije  radi obračuna. Prema informacijama dobijenim iz Elektrokrajine ad Banja Luka ne radi se o novom nametu koji pada na teret potrošača, već je navedena stavka ranije bila uključena u naknadu za obračunsku snagu. Naknada za pristup mjernom mjestu se sad posebno obračunava […]