Međunarodna advokatska komora (IBA) organizovala šestu Evropsku konferenciju u oblasti Corporate i M&A

Datum objave: Utorak, Februar 13, 2018
Objavljeno u Novosti
PARIS

Ovogodišnju, šestu konferenciju u oblasti Corporate i M&A, IBA je organizovala 1. i 2. februara u Parizu. Konferenciji je prisustvovalo preko 400 advokata, pravnika, bankara i drugih učesnika te je obrađeno nekoliko aktuelnih tema u oblasti Corporate i M&A.  Pored pregleda posljednjih trendova u oblasti M&A, panel je obuhvatio i osnovne pretpostavke i pravce razvoja vještačke inteligencije u M&A, sigurnost u syber prostoru  u oblasti M&A kao i same uslove i postupak pregovora. U dva dana, koliko je trajala konferencija, učesnici su uspjeli da prodiskutuju i na temu glavnih izazova funkcionalnog M&A tržišta te kako na isto utiču ključne i sveobuhvatne izmene bazelskih standarda – Bazel III standardi.

S obzirom da se sve veći broj kompanija prodaje na aukcijama, jedna od tema bile su i M&A aukcije, čija regulacija u lokalnim zakonima često izostaje, a i u slučajevima u kojima postoji primjetne su velike razlike u pravima različitih država, pa se nameću pitanja kao što su primjena zakona u prekograničnim aukcijama, dužnost poštenog tretiranja ili jednakog tretiranja ponuđača, kao i granice stvaranja konkuretnog okruženja između ponuđača.

Pored aukcija, poreza, poseban panel je bio posvećen i slučajevima u kojima u prekograničnim transakcijama prodavac insistira na osiguranju  M&A za bilo koju obavezu koja potiče od kršenja predstavki i garancija. Učesnici su diskutovali koje elemente treba tom prilikom razmotriti, kako isto utiče na due dilligence, da li se mogu zanemariti manje jurisdikcije, te na koji način da advokati savjetuju klijente kad je riječ o osiguranju u oblasti M&A.

S obzirom da razvoj prava a posebno modernih grana prava i te kako utiče na oblast M&A potrebno je konstantno pratiti trendove, usklađivati regulativu, te su samim tim ovakvi seminari veoma korisni jer obrađuju kako aktuelna pitanja, tako i potencijalna pitanja koja se mogu javiti u oblasti M&A.

Iz Advokatske firme “SAJIĆ” konferenciji su prisustvovali  Sanja Đukić i Aleksandar Sajić.