Milica Karadža

Advokatski pripravnik

tim_milica-karadza

Rođena je 1984. godine u Banjaluci. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Banjaluci 2012. godine, a u Advokatskoj firmi Sajić zaposlena je od 2014. godine kao advokatski pripravnik.

Jezik: Engleski

E-mail: milica@afsajic.com

Telefon: 051/227-620, 051/223-642

Milica Karadža

Datum objave: Četvrtak, Mart 20, 2014
Objavljeno u Tim
tim_milica-karadza

Rođena je 1984. godine u Banjaluci. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Banjaluci 2012. godine, a u Advokatskoj firmi Sajić zaposlena je od 2014. godine kao advokatski pripravnik.

Jezik: Engleski

E-mail: milica@afsajic.com

Telefon: 051/227-620, 051/223-642