Mirela Mazulović

Advokat

tim_mirela-mazulovic

Rođena je 1977.godine u Sisku. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banjaluci 2008. godine, a u Advokatskoj firmi Sajić zaposlena je od 2008. godine kao advokatski pripravnik. Pravosudni ispit položila je 2012. godine.

U Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske upisana je 2014.godine.

Oblasti prava kojim se bavi:

-          Naknada štete

-          Porodično pravo

-          Nekretnine

-          Nasljedno pravo (ugovori o doživotnom osiguranju, testamenti,

ostavinski postupak, parnični postupci povodom ostavine)

-          Krivične prijave

-          Prekršaji

-          Gubitak i sticanje državljanstva

-          Priznanje strane sudske odluke

-          Mobilna telefonija

-          Ugovori stvarnog prava

-          Eksproprijacija

Član je Advokatske komore Republike Srpske.

Jezici: Engleski

E-mail: mirela@afsajic.com

Telefon: 051/227-620, 051/223-634

Mirela Mazulović

Datum objave: Četvrtak, Mart 20, 2014
Objavljeno u Tim
tim_mirela-mazulovic

Rođena je 1977.godine u Sisku. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banjaluci 2008. godine, a u Advokatskoj firmi Sajić zaposlena je od 2008. godine kao advokatski pripravnik. Pravosudni ispit položila je 2012. godine.

U Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske upisana je 2014.godine.

Oblasti prava kojim se bavi:

-          Naknada štete

-          Porodično pravo

-          Nekretnine

-          Nasljedno pravo (ugovori o doživotnom osiguranju, testamenti,

ostavinski postupak, parnični postupci povodom ostavine)

-          Krivične prijave

-          Prekršaji

-          Gubitak i sticanje državljanstva

-          Priznanje strane sudske odluke

-          Mobilna telefonija

-          Ugovori stvarnog prava

-          Eksproprijacija

Član je Advokatske komore Republike Srpske.

Jezici: Engleski

E-mail: mirela@afsajic.com

Telefon: 051/227-620, 051/223-634