Na koji način se utvrđuje vrijednost imovine prilikom ugovaranja polise osiguranja?

Datum objave: Ponedjeljak, Novembar 7, 2016
imovina-nedovršena

Na koji način se utvrđuje vrijednost imovine prilikom ugovaranja polise osiguranja?

Kada je potrebno utvrditi vrijednost nekretnine za potrebe Banke, vrši se procjenja tržišne vrijednosti i to najčešće na osnovu nalaza i mišljenja vještaka građevinsko-arhitektonske struke. U tom slučaju značajno se razlikuje vrijednost nekretnine zavisno od lokacije gdje se nalazi.

Međutim kada je u pitanju polisa osiguranja, u slučaju nastanka štete, osiguravajuće društvo ne isplaćuje tržišnu vrijednost nekretnine, već njenu građevinsku vrijednost, tj. cijenu koštanja njene izgradnje, kada na vrijednost ne utiče lokacija gdje se nekretnina nalazi.