Nataša Krejić

Partner

NATAŠA KREJIĆ

Rođena je 1978.godine u Banjaluci, diplomirala na Pravnom fakultetu u Banjaluci 2004. godine. U Advokatskoj firmi Sajić zaposlena je od 2003. godine kao advokatski pripravnik. Pravosudni ispit položila je 2009. godine.

U Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske upisana je 2011. godine.

Oblasti prava kojima se bavi:

-          Kompanijsko/korporativno pravo

-          M&A

-          Strana ulaganja

-          Pravo konkurencije

-          Poresko i carinsko pravo

-          Privatizacija državnih preduzeća

-          Berzansko pravo

-          Ugovori privrednog prava i međunarodnog privrednog prava

Član je Advokatske komore Republike Srpske i Union Internationale des Avocats (UIA).

Jezici: Engleski

E-mail: natasa@afsajic.com

ln

Telefon: 051/223-644, 051/227-620

Nataša Krejić

Datum objave: Četvrtak, Mart 20, 2014
Objavljeno u Tim
NATAŠA KREJIĆ

Rođena je 1978.godine u Banjaluci, diplomirala na Pravnom fakultetu u Banjaluci 2004. godine. U Advokatskoj firmi Sajić zaposlena je od 2003. godine kao advokatski pripravnik. Pravosudni ispit položila je 2009. godine.

U Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske upisana je 2011. godine.

Oblasti prava kojima se bavi:

-          Kompanijsko/korporativno pravo

-          M&A

-          Strana ulaganja

-          Pravo konkurencije

-          Poresko i carinsko pravo

-          Privatizacija državnih preduzeća

-          Berzansko pravo

-          Ugovori privrednog prava i međunarodnog privrednog prava

Član je Advokatske komore Republike Srpske i Union Internationale des Avocats (UIA).

Jezici: Engleski

E-mail: natasa@afsajic.com

ln

Telefon: 051/223-644, 051/227-620