Nova stavka na računu za utrošenu električnu energiju i obračun po zimskoj tarifi za domaćinstva

Datum objave: Ponedjeljak, Novembar 7, 2016
el-en

Računi za utrošenu električnu energiju sadrže novu stavku koja se odnosi na naknadu za pristup mjernom mjestu. Obračunsko mjerno mjesto je mjesto u mreži na kojem se pomoću mjerila i ostale mjerne opreme obavlja mjerenje parametara električ energije  radi obračuna.

Prema informacijama dobijenim iz Elektrokrajine ad Banja Luka ne radi se o novom nametu koji pada na teret potrošača, već je navedena stavka ranije bila uključena u naknadu za obračunsku snagu.

Naknada za pristup mjernom mjestu se sad posebno obračunava kao trošak usluge snabdjevača.

Odvajanje na računu iz zajedničkog obračuna je rezultat pripreme za predstojeću liberalizaciju tržišta električne energije u kojem će doći do suštinskog razdvajanja poslova snabdijevanja i distribucije električne energije, pa bi ta naknada predstavljala  prihod snabdjevača.

Cijena električne energije u zimskoj tarifi za domaćinstvo je:

-          Jednotarifno brojilo 0,1229 KM/KWh

-          Dvotarifno 0,0743 KM u nižoj dnevnoj tarifi i 0,1486 KM u višoj dnevnoj tarifi.

Zimska tarifa obračunava se od 01.oktobra i traje 6 mjeseci.

Elektrokrajina Banja Luka apeluje na potrošače za potpisivanje ugovora o snabdijevanju električnom energijom. Rok za potpisivanje je istekao krajem prošle godine, ali je ugovor potpisalo tek oko 76% potrošača.

Zbog odbijenja potpisivanja ugovora do sada je sa mreže, na području Banja Luke, isključeno oko 50-ak potrošača. Uslov za ponovno priključenje je zaključivanje ugovora i plaćanje naknade za priključak u iznosu od 35,00 KM.