O nama

Advokatsku firmu „Sajić“, ortačko društvo Banja Luka osnovali su advokati Stojanka Sajić i Aleksandar Sajić 2003. godine. Nastala je iz zajedničke advokatske kancelarije Stojanke Sajić i Aleksandra Sajića osnovane 2000. godine, kao nastavak advokatske prakse započete još 1989. godine u samostalnoj advokatskoj kancelariji advokata Stojanke Sajić.

Trenutno broji 16 zaposlenih: osam advokata, četiri stručna saradnika i pripravnika i četiri administrativna radnika. Osnovne odlike advokata i ostalih zaposlenih su posvećenost klijentima, predanost u radu i konstantna težnja ka dostizanju visokih etičkih i profesionalnih standarda.

Strategija našeg poslovanja usmjerena je na stalno unapređenje i razvoj usluga, saradnju  i očuvanje dobrih poslovnih odnosa sa klijentima, kao i zapošljavanje mladih kvalitetnih kadrova. Dobri poslovni odnosi sa klijentima zasnivaju se na stalnoj komunikaciji, znanju i dugogodišnjoj praksi u obavljanju advokatskih poslova, a svi zaposleni usmjereni su ka dostizanju i održavanju visokog kvaliteta u pružanju advokatskih usluga.

Prateći trenutne trendove na tržištu pružanja usluga i smatrajući da se samo svakodnevnim napretkom mogu dostići visoki kriterijumi koje postavlja tržište, Advokatska firma „Sajić“  kao standard poslovanja uspostavila je sistem menadžmenta kvaliteta i upravljanja organizacijom u skladu sa standardima ISO 9001:2008 iz oblasti pružanja advokatskih usluga.

Posebno smo zahvalni svim našim klijentima i kolegama na njihovom doprinosu u razvoju naše firme, kao i podršci koju su nam pružili da izrastemo u jednu od najuspješnijih advokatskih firmi u regionu i postanemo prepoznatljiv brend na tržištu advokatskih usluga u Bosni i Hercegovini.