OSNIVANJE I REGISTRACIJA UDRUŽENJA GRAÐANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SPORTSKE KLUBOVE

Datum objave: Ponedjeljak, Novembar 23, 2015
Objavljeno u Publikacije
SPORT

Osnivanje, registracija, unutrašnja organizacija i prestanak rada Udruženja građana u Republici Srpskoj regulisano je Zakonom o udruženjima i fondacijama RS (“Službeni glasnik RS” broj 52 od 17. oktobra 2001; 42/2005). Inače u samoj državi Bosni i Hercegovini postoje 4 zakona koja regulišu ovu oblast zavisno od entiteta tj. mjesta (sjedišta suda) registracije (BIH, RS, FBIH, BDBIH).

Udruženje u smislu ovih zakona je svaki oblik dobrovoljnog povezivanja više fizičkih ili pravnih lica radi unapređenja ili ostvarivanja nekog zajedničkog ili opšteg interesa ili cilja, u skladu sa Ustavom i zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanja dobiti.

PDF PREZENTACIJA