Oznaka „CE“ na proizvodu

Datum objave: Ponedjeljak, Novembar 7, 2016
ce-mark

Oznaka „CE“ na proizvodu je znak za bezbjedan proizvoda i predstavlja „pasoš“ za izlazak proizvoda na evropsko tržište.

Oznaku „CE“ proizvod će dobiti ako je usaglašen sa zahtjevima evropskih direktiva, a potrebno je da zadovolji propise u vezi bezbjednosti i zdravlje korisnika, zaštite imovine i životne sredine.

Ono što znak „CE“ neće reći je da li je proizvod kvalitetan ili ne.