POSTUPAK ZA ZAŠTITU OD KLEVETE

Datum objave: Utorak, Januar 31, 2017
Objavljeno u Publikacije
KLEVETA

Institut klevete u Republici Srpskoj regulisan je Zakonom o zaštiti od klevete ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 37/01 )  koji je donesen 2001. godine. Cilj donošenja posebnog zakona kojim se reguliše ovaj  institut bio je dekriminalizacija same klevete, koja je do donošenja ovog zakona bila regulisana Krivičnim zakonom Republike Srpske. Do donošenja posebnog Zakona o zaštiti od klevete,  kleveta, odnosno klevetničko izražavanje  povlačilo je za sobom teži stepen odgovornosti u odnosu na sadašnju građansku odgovornost koja obavezuje samo na isplatu novčane naknade na ime prouzrokovane štete radi povrede ugleda nastalog klevetničkim izražavanjem.

Pitanje zaštite prava slobode izražavanja, s jedne strane, te pitanje zaštite prava na čast i ugled, sa druge strane, postaju sve aktuelnija i važnija poslednjih godina, kao rezultat sve većeg tehnološkog napretka, modernizacije i evolucije kulturnih i civilizacijskih tekovina. U tom smislu javila se potreba za posebnim regulisanjem instituta klevete i klevetničkog izražavanja.

POSTUPAK ZA ZAŠTITU OD KLEVETE