PRAVA MANJINSKIH AKCIONARA, PRINUDNA PRODAJA I PRINUDNA KUPOVINA AKCIJA

Datum objave: Srijeda, Februar 3, 2016
Objavljeno u Nekategorisano

Pravna zaštita manjinskih akcionara podrazumijeva definisanje njihovog položaja u zakonskim propisima i pratećoj regulativi, odnosno, zakonima koji regulišu prava privrednih društava i zakonima koji regulišu tržište hartija od vrijednosti.
Zaštita prava akcionara u velikoj mjeri utiče na kvalitet korporativnog upravljanja, stoga je neophodno utvrditi da li se manjinskim akcionarima pruža dovoljna zaštita, da li manjinski akcionari svoja prava i resurse koriste, kao i načine unaprijeđivanja zaštite manjinskih akcionara.

PDF PREZENTACIJA

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of