Pravilnik o uslovima za početak rada zdravstvene ustanove

Datum objave: Srijeda, Juli 26, 2017
Objavljeno u Nekategorisano

Dana 13.06.2017. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o uslovima za početak rada zdravstvene ustanove koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 53/17.
Ovim Pravilnikom stavljen je van snage raniji Pravilnik o uslovima za početak rada zdravstvene ustanove (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 121/11).
Novi Pravilnik propisuje minimalne uslove koji se odnose na prostor, kadar i opremu, koje treba da ispunjava zdravstvena ustanova koja ima namjeru da počne sa radom i obavljanjem zdravstvene djelatnosti. Istim Pravilnikom propisan je postupak utvrđivanja ispunjenosti prethodnih uslova za dobijanje rješenja o ispunjenosti istih od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Pravilnik je podijeljen u dvije cijeline, i to Opšti uslovi u pogledu prostora, kadra i opreme, i Posebni dio koji propisuje posebne uslove koje je potrebno ispuniti zavisno od vrste zdravstvene ustanove koja se osniva.
Tako ovaj podzakonski akt propisuje uslove za početak rada:

 1.             Ambulante za liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju;
 2.             Specijalističke ambulante porodične medicine;
 3.            Specijalističke ambulante                                                                                      (Specijalistička ambulanta interne medicine; Specijalistička kardiološka ambulanta; Specijalistička endokrinološka ambulanta; Specijalistička gastroenterološka ambulanta; Specijalistička pulmološka ambulanta; Specijalistička dermatovenerološka ambulanta; Specijalistička infektološka ambulanta; Specijalistička pedijatrijska ambulanta; Specijalistička neurološka ambulanta; Specijalistička psihijatrijska ambulanta; Specijalistička ambulanta opšte hirurgije; Specijalistička ambulanta dječije hirurgije; Specijalistička ambulanta plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije;  Specijalistička urološka ambulanta; Specijalistička ambulanta ortopedske hirurgije i traumatologije; Specijalistička ginekološka ambulanta; Specijalistička otorinolaringološka ambulanta; Specijalistička oftalmološka ambulanta; Specijalistička ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije; Specijalistička ambulanta za klasičnu – konvencionalnu rendgen dijagnostiku; Specijalistička ambulanta za mamografiju; Specijalistička ambulanta za interventnu, vaskularnu i nevaskularu radiologiju; Specijalistička ambulanta za kompjuterizovanu tomografiju; Specijalistička ambulanta za magnetnu rezonancu; Specijalistička ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku; Specijalistička radiološka ambulanta; Specijalistička ambulanta nuklearne medicine; Specijalistička ambulanta medicine rada; Specijalistička ambulanta za baromedicinu; Specijalistička ambulanta bolesti zuba i endodoncije; Specijalistička ambulanta paradontologije i oralne medicine; Specijalistička ambulanta oralne hirurgije; Specijalistička ambulanta preventivne i dječije stomatologije; Specijalistička ambulanta stomatološke protetike; Specijalistička ambulanta ortopedije vilice; Specijalistička ambulanta maksilofacijalne hirurgije);
 4.               Stomatološke ambulante;
 5.               Doma zdravlja;
 6.               Apoteke;
 7.               Specijalističkog centra;
 8.               Bolnice;
 9.               Specijalne bolnice;
 10.               Kliničkog centra;
 11.               Zavoda;
 12.               Instituta za javno zdravstvo;
 13.               Doma za zdravstvenu njegu;
 14.               Laboratorije;
 15.               Banke biološkog materijala, i
 16.               Banke matičnih ćelija.

Zdravstvene ustanove koje već obavljaju zdravstvenu djelatnost imaju obavezu da usklade svoju organizaciju i rad sa odredbama ovog pravilnika u roku od 1 ( jedne ) godine dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Dodatne informacije možete dobiti od Nataše Škrbić, e-mail: snatasa@afsajic.com

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of