PRODAJE SE IMOVIMA MEDICINSKE ELEKTRONIKE VRIJEDNA OKO 7,8 MIL. KM

Datum objave: Četvrtak, April 20, 2017
Objavljeno u Novosti
med el

Pismene ponude za učešće u prvom javnom nadmetanju za prodaja pokretne i nepokretne imovine (zemljište, objekti, oprema) stečajnog dužnika Medicinska Elektronika a.d. u stečaju Banja Luka potrebno je dostaviti najkasnije do 17.maja 2017.godine do 12 časova.

Pismene ponude potrebno je dostaviti u uredno zatvorenim kovertama i mogu se predate lično na dan održavanja licitacije, najkasnije do 14h, ili putem pošte na adresu: Medicinska Elektronika a.d. u stečaju Banja Luka, Vuka Karadžića br.6 najksnije do 12 časova.

Na prodaju su ponuđeni objekti Blok A i Blok B, a procijenjena vrijednost zgrada sa pripadajućim zemljištem, kao i sa opremom je oko 7,83 mil KM. U navedenim zgradama površina poslovnih prostora je 3.058 m2.

Nekretnine se nalaze na lokaciji Banja Luka, ul. Vuka Karadžića broj 6.

Procjenjena vrijednost imovine objekata ne može se prodati ispod 50 % procjenjene vrijednosti.

Prodaja imovina obaviće se putem pismene ponude (zatvorene koverte) dana 17.maja 2017.godine sa početkom u 14 časova u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108 – velika sala.