RASPISAN POZIV ZA SUDJELOVANJE U INVESTIRANJU IZGRADNJE SPORTSKOG KOMPLEKSA U GRADU VILNIUS U LITVANIJI

Datum objave: Petak, Septembar 9, 2016
nac_stadionas_1

Litvanska opština Vilnius raspisala je javni konkurs putem kojeg poziva sve zainteresovane strane investitore da učestvuju u izgradnji sportskog kompleksa koji će biti izgrađen u gradu Vilnius u Litvaniji.

U sklopu sportskog kompleksa planirana je izgradnja fudbalskog stadiona sa kapacitetom od  15.000 mjesta, tri  fudbalska igrališta i sportske dvorane. U sklopu kompleksa planirana je i izgradnja dječijeg vrtića, informativnog centra, kao i prostor za druge sportske, obrazovne i kulturne aktivnosti.

Ugovor između opštine Vilnius, Litvanskog Ministarstva sporta i kulture i investitora bio bi sklopljen na 25 godina, a pravo vlasništva zadržala bi opština Vilnius, dok  će privatni investitor biti zadužen za uređenje (poboljšljanje i obnovu) zemljišta, izgradnju višenamjenskog insfrastrukturnog kompleksa, te pružanje usluga i  bavljenje komercijalnim  aktivnostima navedenim u ugovoru o koncesiji . Osim toga, privatni investitor će imati i pravo izgradnje – na vlastiti rizik – dodatnih nekretnina za komercijalne aktivnosti.

Ukupan iznos ulaganja u projekat je 73,1 milijuna eura, a financiranje iz Europske unije iznosi 33,6 milijuna eura, dok financiranje iz opštine Vilnius i Ministarstva sporta i kulture iznosi 39,5 milijuna eura.

Dodatne informacije, dokumentaciju, zajedno sa pozivom, možete dobiti u Advokatskoj firmi “SAJIĆ” o.d. Banja Luka (kontakt: info@afsajic.com), koja je u projekat uključena kao član Međunarodne asocijacije advokata.

Rok za podnošenje zahtjeva za učešće je 7. oktobra 2016. godine do 10:00h.

daugiafunkcis-centras-vilniuje   stadionass