Sandra Jokić

Administrativni radnik za opšte poslove

tim_sandra-jokic

Rođena je 1977. godine u Banjaluci, a u Advokatskoj firmi Sajić zaposlena je od 2004. godine.

Diplomirala je na Komunikološkom fakultetu u Banjaluci, smjer odnosi s javnošću, te stekla zvanje dipl. komunikolog. Diplomirala je i na Banja Luka College-u, smjer mediji i komunikacije.

Oblasti kojim se bavi:

- Opšti poslovi

- Marketing

Jezik: Engleski

E-mail: sandra@afsajic.com

Telefon: 051/227-620, 051/223-631

Sandra Jokić

Datum objave: Četvrtak, Mart 20, 2014
Objavljeno u Tim
tim_sandra-jokic

Rođena je 1977. godine u Banjaluci, a u Advokatskoj firmi Sajić zaposlena je od 2004. godine.

Diplomirala je na Komunikološkom fakultetu u Banjaluci, smjer odnosi s javnošću, te stekla zvanje dipl. komunikolog. Diplomirala je i na Banja Luka College-u, smjer mediji i komunikacije.

Oblasti kojim se bavi:

- Opšti poslovi

- Marketing

Jezik: Engleski

E-mail: sandra@afsajic.com

Telefon: 051/227-620, 051/223-631