Stojanka Sajić

Senior Partner

tim_stojanka-sajic

Senior partner i osnivač Advokatske firme Sajić iz Banjaluke, rođena je 1949. godine u Laktašima, diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 1983. godine. Pravno iskustvo stekla je radeći u Skupštini opštine Laktaši, i firmama “Rudi Čajavac” iz Banjaluke i “Sirovina” iz Banjaluke. Samostalnom advokatskom praksom počela je da se bavi 1989. godine, kad je upisana u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske. Firmu je osnovala 2003. godine iz zajedničke kancelarije “Stojanka Sajić i Aleksandar Sajić”, koja je osnovana 2000. godine. Učesnik je mnogih seminara održanih kod nas i u regionu.

Oblasti prava kojim se bavi: građanske parnice, nekretnine, imovinsko-pravni odnosi, zemljišni/katastarski registri, porodično pravo .

Član je Advokatske komore Republike Srpske.

Telefon: 051 / 227 620

E-mail: info@afsajic.com

Stojanka Sajić

Datum objave: Četvrtak, Mart 20, 2014
Objavljeno u Tim
tim_stojanka-sajic

Senior partner i osnivač Advokatske firme Sajić iz Banjaluke, rođena je 1949. godine u Laktašima, diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 1983. godine. Pravno iskustvo stekla je radeći u Skupštini opštine Laktaši, i firmama “Rudi Čajavac” iz Banjaluke i “Sirovina” iz Banjaluke. Samostalnom advokatskom praksom počela je da se bavi 1989. godine, kad je upisana u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske. Firmu je osnovala 2003. godine iz zajedničke kancelarije “Stojanka Sajić i Aleksandar Sajić”, koja je osnovana 2000. godine. Učesnik je mnogih seminara održanih kod nas i u regionu.

Oblasti prava kojim se bavi: građanske parnice, nekretnine, imovinsko-pravni odnosi, zemljišni/katastarski registri, porodično pravo .

Član je Advokatske komore Republike Srpske.

Telefon: 051 / 227 620

E-mail: info@afsajic.com