Tanja Granatić

Administrativni radnik za ekonomske poslove

tim_tanja-granatic

Rođena je 1967. godine u Mostaru, a u Advokatskoj firmi Sajić iz Banjaluke zaposlena je od 2011. godine. Zavšila je Ekonomski fakultet u Mostaru sa diplomskim ispitom na Banjaluka College-u, te stekla zvanje dipl. ekonomista.

Jezik: Engleski

E-mail: tanja@afsajic.com

Telefon: 051/227-620, 051/223-633

Tanja Granatić

Datum objave: Četvrtak, Mart 20, 2014
Objavljeno u Tim
tim_tanja-granatic

Rođena je 1967. godine u Mostaru, a u Advokatskoj firmi Sajić iz Banjaluke zaposlena je od 2011. godine. Zavšila je Ekonomski fakultet u Mostaru sa diplomskim ispitom na Banjaluka College-u, te stekla zvanje dipl. ekonomista.

Jezik: Engleski

E-mail: tanja@afsajic.com

Telefon: 051/227-620, 051/223-633