Vanja Kekić

Administrativni radnik za kurirske poslove

tim_vanja-kekic

Rođena  je  1988. godine u Banjaluci, a  u Advokatskoj firmi Sajić iz Banja Luka zaposlena je od 2011. godine.  Završila srednju Poljoprivrednu školu u Banjaluci.

Oblasti kojim se bavi:

- Kurirski poslovi

E-mail: info@afsajic.com

Telefon: 051/227-620

Vanja Kekić

Datum objave: Četvrtak, Mart 20, 2014
Objavljeno u Tim
tim_vanja-kekic

Rođena  je  1988. godine u Banjaluci, a  u Advokatskoj firmi Sajić iz Banja Luka zaposlena je od 2011. godine.  Završila srednju Poljoprivrednu školu u Banjaluci.

Oblasti kojim se bavi:

- Kurirski poslovi

E-mail: info@afsajic.com

Telefon: 051/227-620