VOZAČI OPREZ, DANAS NA SNAGU STUPILE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O OSNOVAMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA BIH

Datum objave: Srijeda, Februar 15, 2017
Objavljeno u 2017
autoput

U Službenom Listu Bosne i Hercegovine broj 8 od dana 07.02.2017. godine, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, a odredbe navedenog Zakona su danas stupile na snagu, odnosno osmog dana od dana objavljivanja u Službenom Listu. Osnovni cilj donošenja izmjena i dopuna Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini jeste pooštravanje kaznene politike, odnosno propisivanje strožih prekršajnih sankcija za učinioce saobraćajnih prekršaja, a iz razloga da bi se preventivno uticalo na vozače i sve druge učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, pravila o saobraćajnoj signalizaciji  i propisana ograničenja brzine. Tako je novim zakonom u velikoj mjeri izvršeno usklađivanje domaćih propisa sa saobraćajnim propisima država u okruženju, kao i država članica Evropske Unije u pogledu visine propisanih kazni za učinjene saobraćajne prekršaje.

Tako su recimo novčane kazne u rasponu od 400,00 do 1.000,00 KM propisane za vozača ili instruktora vožnje koji odbija da se obavi ispitivanje pomoću odgovarajućih sredstava i aparata ili stručni pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola, odnosno da li je pod dejstvom opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje.

Novim izmjenama i dopunama Zakona propisuju se i veće kazne za nesavjesne vozače koji u toku vožnje koriste mobilni telefon, kao i za vozača i druga lica koja u toku vožnje ne koriste sigurnosni pojas. S tim u vezi, za vozača ili drugo lice koje se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže sigurnosnim pojasom propisana je novčana kazna u iznosu od 100,00 do 300,00 KM. Ista novčana kazna propisana je i za vozača koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon ili drugi uređaj za komunikaciju, ukoliko nema odnosno ne koristi opremu koja omogućava komunikaciju bez angažovanja ruku za vrijeme vožnje. Velika novčana kazna propisana je za vozača koji na sjedištu suvozača prevozi dijete mlađe od 12 godina, a ista iznosi od 400,00 KM do 1.000,00 KM.

Novinu u Zakonu predstavlja i propisivanje kazne za vozača koji u putničkom automobilu na prednjem sjedištu prevozi lice koje je očigledno pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava, a kazna iznosi 40,00 KM. Pored toga, novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 250,00 KM kazniće se za prekršaj vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo poveća brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe.

Nadalje, za vozače-početnike, odnosno za lica koja prvi put steknu pravo upravljanja motornim vozilom B kategorije, izuzev vozača kojima je to osnovno zanimanje za vrijeme obavljanja djelatnosti, koje u toku dvije godine od dana sticanja prava upravljanja motornim vozilom B kategorije sakupi četiri kaznena boda, nadležni organ za izdavanje vozačke dozvole oduzeće dozvolu i poništiti je, čime on gubi pravo upravljanja motornim vozilom. Za takvo lice se ima smatrati da nema položen vozački ispit za upravljanje motornim vozilom B kategorij, te je u obavezi da ponovo polaže vozački ispit.

 Razloga za brigu imaju i pješaci koji za vrijeme kretanja kolovozom koriste mobilni telefon ili imaju slušalice u ušima, budući da je za takvo postupanje propisana novčana kazna u iznosu do 40,00 KM.

Što se tiče novčanih kazni koje se odnose na prekoračenje brzine, tako je između ostalog za vozača koji se vozilom na putu kreće brzinom koja je za više od 10 km, a do 20 km na sat veća od dozvoljene brzine, propisana je novčana kazna u iznosu od 50,00 KM, dok je za vozača koji se vozilom na putu kreće brzinom koja je za više od 20 km, a do 30 km na sat veća od dozvoljene brzine, propisana novčana kazna u iznosu od 100,00 do 300,00 KM. Najveća novčana kazna propisana je za vozača koje se vozilom na putu kreće brzinom većom do 30 km na sat od dozvoljene, a kazna za takve vozače iznosi od 400,00 KM do čak 1.00,00 KM.

Za dodatne informacije kontaktirajte:

Ognjena Bogdanića, e-mail: ognjen@afsajic.com