Vraćanje mjenice klijentu nakon isplate kredita

Datum objave: Ponedjeljak, Novembar 7, 2016
credit-card-convenience-checks-photodisc

Nakon isplate kredita, Banka nema obavezu vraćanja mjenice već to radi isključivo na zahtjev klijenta. Uz zahtjev klijenta, mjenica se poništava, vraća klijentu ili arhivira sa ostalom dokumentacijom.

Ukoliko klijent ne podnese zahtjev, mjenica se arhivira sa ostalom dokumentacijom vezanom za predmetni kredit.