ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Datum objave: Petak, Septembar 1, 2017
Objavljeno u Publikacije
JPP

Republika Sprska je 11. juna 2009. godine usvojila Zakon o javnoprivatnom partnerstvu (u daljem tekstu: Zakon) i time se pridružila državama koje su ovaj model prepoznale kao jedan od načina da se ulaganja koja su od opšteg interesa ostvare kroz saradnju javnog i privatnog sektora.
Ovim zakonom je uređen predmet, načela, način, oblici i uslovi pod kojima se može ostvariti javno-privatno partnerstvo, zatim elementi ugovora o javno-privatnom partnerstvu i druga pitanja koja su od značaja za javnoprivatno partnerstvo.

ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU