ZAŠTITA POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI

Datum objave: Srijeda, Februar 3, 2016
Objavljeno u Publikacije
potrosaci

Pravo zaštite potrošača predstavlja noviju pravnu oblast čiji je osnovni cilj zaštita ekonomski slabije strane u ugovornim odnosima. Dugo vremena se nije pridavalo značaja ovoj tematici, međutim sa ubrzanim razvojem tehnologije, kao i ubrzanim privrednim prosperitetom na globalnom nivou, sve veći akcenat se stavlja na pravnu zaštitu i zakonsko regulisanje pomenute oblasti, a izuzetak u tom smislu nisu ni zemlje zapadnog Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Na našim prostorima zaštita potrošača duži vremenski period nije bila regulisana jedinstvenim zakonom, već su njeni izvori bili sadržani u različitim propisima, a prevashodno u Zakonu o obligacionim odnosima. Takvo stanje trajalo je sve do donošenja posebnih zakona kojima se reguliše ova oblast u Bosni i Hercegovini (BiH), odnosno Republici Srpskoj (RS).

PDF PREZENTACIJA