AFS pristupila mreži Cathay Associates

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je naša advokatska firma pristupila mreži Cathay Associates i od danas je član ove internacionalne mreže čiji je vodeći cilj uspostavljanje saradnje između evropskog i azijskog tržišta.

Cathay associates je mreža koja okuplja advokatske kuće širom svijeta sa ciljem razmjene iskustava, klijenata i prakse , kao i da svojim klijentima omogući stručnu pravnu pomoć u svim oblastima prava.

Kina i kineski investitori kao vodeći na azijskom tržištu su sve prisutniji u projektima u Evropi i  na Balkanu tako da se nadamo da će članstvo naše advokatske kancelarije jednoj takvoj mreži doprinijeti jos jačem povezivanju ovih tržišta i uspostavljanju poslovne saradnje izmedju domaćih i stranih kompanija.

About the author