COVID-19 NAJNOVIJE MJERE I AKTIVNOSTI – skraćeni pregled –

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 11. marta 2020. godine pandemiju zbog širenja novog korona virusa, odnosno bolesti koju virus uzrokuje, a koja se označava skraćenicom COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). U Bosni i Hercegovini prvi slučaj oboljenja od COVID-19 zabilježen je 05. marta 2020. godine, a 17. marta je na teritoriji BiH proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće. Do današnjeg dana na teritoriji BiH potvrđeno je više od 2150 slučajeva oboljenja.

Na teritoriji Republike Srpske je 3. aprila stupila na snagu Odluka o proglašenju vanrednog stanja zbog aktuelne epidemiološke situacije, usvojena od strane Narodne Skupštine Republike Srpske 28. marta 2020. godine.  Prethodno je Vlada RS dana 16. marta 2020. godine donijela Odluku o proglašenju vanredne situacije. Detaljnije informacije o posljedicama proglašenja vanrednog stanja mogu se pronaći na sljedećem linku: https://advokatskafirmasajic.com/blog/bs/covid-19-odluka-o-proglasenju-vanrednod-stanja-na-teritoriji-republike-srpske/.

Nadležni organi vlasti na državnom i republičkom nivou, kao i na nivou jedinica lokalne samouprave preduzeli su niz mjera i aktivnosti radi sprečavanja širenja bolesti koju uzrokuje novi korona virus. U nastavku ovog informativnog teksta nalazi se skraćeni pregled najnovijih mjera i aktivnosti nadležnih organa donesenih od 11. maja 2020. godine.

 • Od 11. maja u Republici Srpskoj na snazi je Zaključak o prestanku primjene zaključaka o organizaciji i radu karantina pri graničnim prelazima i karantina lokalne samouprave, kojim su navedeni karantini ukinuti, a licima koja su boravila u njima izrečena je mjera kućne izolacije;
 • Od 11. maja u Republici Srpskoj primjenjuje se Zaključak kojim se nalaže organizovanje nadzora and licima koja ulaze u BiH preko graničnih prelaza na području RS. Obavezuju se lica koja ulaze u BiH preko graničnih prelaza koji se nalaze na teritoriji RS da se prilikom ulaska prijave nadležnom inspektoru koji potom izdaje rješenje o stavljanju u izolaciju u kućnoj sredini u trajanju od 14 dana svim licima koja ulaze u RS/BiH. Ako se radi o licu sa prebivalištem na teritoriji FBiH ili BD BiH, republički inspektor će obavijestiti nadležne organe iz FBiH/BD BiH radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti. Za lice koje prijavi da će boraviti u RS kraće od 14 dana republički inspektor donosi rješenje o stavljanju u kućnu izolaciju na prijavljeni broj dana, a lice kojem je doneseno rješenje po ovom osnovu je obavezno da se prijavi nadležnoj higijensko-epidemiološkoj službi u mjestu boravka u roku od 24 sata od ulaska u RS, a nadležnoj komunalnoj policiji prije napuštanja mjesta boravka. Rješenje o stavljanju u kućnu izolaciju neće se izdati za pacijenta koji se vozilom nadležne zdravstvene ustanove vraća u RS, već će vozač i pratnja biti evidentirani, a pacijent će, ukoliko mu zdravstveno stanje dozvoljava, biti upućen da se javi nadležnoj higijensko-epidemiološkoj službi doma zdravlja u roku od 24 sata. Takođe, rješenje o kućnoj izolaciji neće biti izdato vozaču vozila u međunarodnom transportu koje će republički inspektor evidentirati, uz uslov da vozač pokaže na uvid identifikacioni dokument i potvrdu kojom se potvrđuje angažovanje vozača (putni nalog, licenca i sl.). Ukoliko vozač vozila u međunarodnom transportu ima potrebu da napusti vozilo, obavezan je da koristi ličnu zaštitnu opremu, minimalno se zadržava van kabine vozila i shodno potrebi, posmatra utovar/istovar sa minimalne udaljenosti od 2 metra. Strani državljani i državljani RS/BiH koji imaju zasnovan radni odnos u privrednim društvima koja posluju u pograničnim oblastima će takođe biti evidentirani uz obavezu predočavanja na uvid identifikacionog dokumenta i dokaza o zaposlenju, odnosno da privredno društvo dostavi spisak zaposlenih lica nadležnom inspektoru na graničnom prelazu. Državljani BiH/RS i državljani susjednih država koji ulaze ili izlaze iz RS radi obavljanja poljoprivrednih radova na zemljištu čiji su vlasnici odnosno posjednici biće evidentirani uz obavezu predočavanja na uvid identifikacionog dokumenta i dokaza o vlasništvu/posjedu poljoprivrednog zemljišta čije obrađivanje je razlog za ulazak, odnosno izlazak iz RS. Član Predsjedništva BiH, predsjednik RS, predsjednik Narodne Skupštine RS, predsjednik i članovi Vlade RS ne podliježu obavezi kućne izolacije, što uključuje i službena lica u pratnji. Rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor u kućnoj sredini izdata od nadležnih inspektora u FBiH/BD BiH licima koja u BiH uđu na teritoriji FBiH/BD BiH a imaju prebivalište u RS, biće važeća i neće se donositi novo rješenje;
 • Od 11. maja u Republici Srpskoj zabranjeno je svim građanima okupljanje u grupama većim od 50 osoba na javnom mjestu;
 • Republički štab za vanredne situacije donio je 11. maja zaključak o finansiranju troškova komercijalnih testova na korona virus za studente i učenike državljane Republike Srpske koji studiraju i školuju se u inostranstvu;
 • U Republici Srpskoj su počev od 12. maja stavljeni van snage zaključak o ustupanju prostorija osnovnih i srednjih škola i đačkih domova, i zaključak o obaveznoj policijskoj pratnji lica koja ulaze u RS;
 • U FBiH je počev od 12. maja dozvoljen rad privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija, kao i pružanje usluga ugostiteljskim objektima svih kategorija i hotelima na otvorenom prostoru (bašte i terase), uz zabranu upotrebe i konzumiranja nargila (šiša), i uz obavezno poštovanje posebnih epidemioloških mjera;
 • U FBiH će počev od 15. maja biti dozvoljen rad javnog linijskog i vanlinijskog prevoza putnika u drumskom i željezničkom prevozu, uz posebne epidemiološke mjere;
 • Poreska uprava Federacije BiH je 13. maja izdala obavještenje za poreske obveznike da je na svojoj web stranici objavila Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za subvencionisanje doprinosa, i Zahtjev za subvencionisanje doprinosa za obavezna osiguranja, kao i Uputstvo za popunjavanje Zahtjeva za subvencionisanje doprinosa za obavezna osiguranja. Obaviješteni su poreski obveznici da imaju pravo na subvencionisanje doprinosa ako su izmirili obaveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plate zaključno sa februarom 2020. godine i ako imaju pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine. Preduslov za uspješnu obradu zahtjeva su plaćene obaveze po osnovu doprinosa i poreza na dohodak zaključno sa mjesecom februarom 2020. godine i da su podneseni ispravni mjesečni obrasci MIP-1023, 2001/2001-A ili 2002/2002-A za mjesec za koji se traži subvencija. Poreski obveznici koji ne uplate doprinose zaključno sa februarom 2020. godine neće ostvariti pravo na subvenciju i ako imaju pad prihoda od 20 i više procenata;
 • Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH na telefonskoj sjednici donio je 13. maja naredbu kojom se ukida ranija naredba o karantinu, a sve osobe koje ulaze na teritoriju Brčko distrikta BiH iz inostranstva na osnovu rješenja sanitarnog inspektora upućuju se u kućnu samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Osobe koje se trenutno nalaze u karantinu biće upućene u kućnu samoizolaciju. Takođe, donesena je i naredba o besplatnom testiranju na korona virus studenata i đaka koji studiraju u inostranstvu;
 • Na teritoriji Brčko Distrikta BiH je počev od 13. maja, pod ograničenim uslovima, dozvoljen rad: a) Privrednim subjektima koji se bave ugostiteljskom djelatnošću (kafići, restorani, slastičarne…), usluživanjem hrane i pića u zatvorenom prostoru, b) Kozmetičkim salonima, salonima za pedikir i manikir, salonima za tetovažu i salonima za masažu, c) Privrednim subjektima koji se bave priređivanjem igara na sreću, i d) Privatnom zdravstvenom sektoru – stomatološke ordinacije, uz obavezno pridržavanje prethodno izdatih epidemioloških preporuka;
 • Na teritoriji Brčko Distrikta BiH je počev od 12. maja zabranjeno kretanje svim licima u vremenskom periodu od 23:00-05:00h. Obavljanje privredne djelatnosti je odobreno najdalje do 22:00h. Stavljena su u funkciju dječija igrališta i izdata je naredba o epidemiološkim preporukama za ponašanje u toku boravka na dječijim igralištima kojom se, uz ostale mjere, predviđa fizička distanca od 1,5 metara;
 • Počev od 11. maja stavljen je van snage zaključak o uspostavljanju kontrolnih punktova u Banjoj Luci.

About the author