COVID-19 NAJNOVIJE MJERE I AKTIVNOSTI – skraćeni pregled –

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 11. marta 2020. godine pandemiju zbog širenja novog korona virusa, odnosno bolesti koju virus uzrokuje, a koja se označava skraćenicom COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). U Bosni i Hercegovini prvi slučaj oboljenja od COVID-19 zabilježen je 05. marta 2020. godine, a 17. marta je na teritoriji BiH proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće. Do današnjeg dana na teritoriji BiH potvrđeno je više od 2290 slučajeva oboljenja.

Na teritoriji Republike Srpske je 3. aprila stupila na snagu Odluka o proglašenju vanrednog stanja zbog aktuelne epidemiološke situacije, usvojena od strane Narodne Skupštine Republike Srpske 28. marta 2020. godine.  Prethodno je Vlada RS dana 16. marta 2020. godine donijela Odluku o proglašenju vanredne situacije. Detaljnije informacije o posljedicama proglašenja vanrednog stanja mogu se pronaći na sljedećem linku: https://advokatskafirmasajic.com/blog/bs/covid-19-odluka-o-proglasenju-vanrednod-stanja-na-teritoriji-republike-srpske/.

Nadležni organi vlasti na državnom i republičkom nivou, kao i na nivou jedinica lokalne samouprave preduzeli su niz mjera i aktivnosti radi sprečavanja širenja bolesti koju uzrokuje novi korona virus. U nastavku ovog informativnog teksta nalazi se skraćeni pregled najnovijih mjera i aktivnosti nadležnih organa donesenih od 14. maja 2020. godine.

  • Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o sprovođenju mjera zaštite u zajednici protiv virusa korona, po kojem građani u zatvorenom prostoru više nisu obavezni da od zaštitne opreme nose rukavice, s tim što je nošenje maske i dalje obavezno. U cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane novim virusom korona (SOVID-19), obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima, da usluge pružaju zaštićeni maskom, obavezno sprovode mjere dezinfekcije, obezbijede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih i pridržavaju se uputstava Instituta za javno zdravstvo RS za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju. Građani se obavezuju da se na otvorenom prostoru pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra, uz obavezu korišćenja zaštitne maske. U zatvorenim prostorijama pored zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra i korišćenja zaštitne maske, obavezno je pridržavanje uputstava Instituta za javno zdravstvo;
  • Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije od 14. maja, lica sa navršenih 65 godina i više mogu se kretati bez vremenskog ograničenja (izumajući policijski sat);
  • Izmjenama i dopanama zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti COVID-19 Republičke uprave za inspekcijske poslove, propisano je da lice koje je ušlo u RS radi sahrane člana uže porodice (supružnik, roditelj, dijete, brat, sestra) može da se kreće bez ograničenja do 72 časa nakon ulaska u Republiku Srpsku uz negativan PCR test na korona virus ne stariji od 72 časa i dokument kojim se potvrđuje srodstvo sa preminulim. Takođe, republički inspektori više ne evidentiraju vozače u međunarodnom transportu, niti im izdaju rješenja o izolaciji;
  • Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije od 14. maja zabranjeno je organizovanje maturskih večeri za osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj planiranih u maj i junu 2020. godine;
  • U Republici Srpskoj su od 15. maja na snazi Uredba sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske čiji je osnovni cilj saniranje posljedica i poteškoća nastalih usljed širenja zarazne bolesti izazvane virusom korona, i Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2;
  • Od 15. maja u FBiH ukinuta su vremenska ograničenja za kretanje licima mlađim od 18 i starijim od 65 godina;
  • Federalni štab civilne zaštite produžio je do 30. maja naredbu o zabrani održavanja svih javnih skupova u FBiH, s tim da je dozvoljeno javno okupljanje u zatvorenom prostoru uz osiguranje 10 m2 po osobi i poštovanje epidemioloških mjera. Do 30. maja su na području FBiH produžene i naredbe koje se odnose na zdravstveni nadzor i izolaciju vozača u međunarodnom transportu;
  • U Federaciji BiH je do 30. maja produžena primjena naredbi o obustavi rada svih djelatnosti u shopping-tržnim centrima (izuzimajući trgovine prehrambenih i higijenskih proizvoda, apoteke i veledrogerije). Rad je dozvoljen trgovinama na veliko i malo koje vrše promet svih vrsta proizvoda i uslužnih djelatnosti malih preduzetnika izvan shopping – tržnih centara, uz obavezne mjere zaštite. Takođe, do 30. maja ostaje na snazi privremena obustava pružanja usluga za javne bazene i kupališta;
  • U Brčko distriktu BiH je od 13. maja na snazi naredba kojom se ukida karantin za građane Brčko distrikta BiH te se ova lica upućuju u kućnu izolaciju. Građanima Brčko distrikta BiH po ulasku u BiH Inspektorat Brčko distrikta BiH izdavaće se rješenja o kućnoj samoizolaciji na period od 14 (četrnaest) dana. Prekid samoizolacije biće omogućen licima s prebivalištem u Brčko distriktu BiH radi odlaska u inostranstvo, uz obavezno dostavljanje nadležnom inspekcijskom organu procjene ličnog zdravstvenog stanja u smislu simptoma na COVID-19 od strane porodičnog ljekara koji će procjenu izvršiti na graničnom prelazu.U skladu s dostavljenom dokumentacijom Inspektorat Brčko distrikta BiH odlučuje o zahtjevu za prekid samoizolacije. Licima koja ulaze u BiH na područje Brčko distrikta BiH iz Republike Hrvatske sa Graničnog prelaza Gunja, a koja imaju zaposlenje u javnim ili privatnim pravnim licima odnosno posjeduju vlastite poslovne subjekte u Brčko distriktu BiH, omogućava se obavljanje rada pod određenim uslovima (najava dolaska inspektoratu, dokaz o negativnom nalazu na COVID-19 ne stariji od 72h, dokaz o zaposlenju, pridržavanje epidemioloških mjera);
  • U Brčko distriktu su na snazi i sljedeći akti: Naredba kojom se dozvoljava rad predškolskim ustanovama (vrtići) na području Brčko distrikta BiH i Preporuke zа pоstеpеnо ublаžаvаnjе mјеrа – Prеdškоlskе ustаnоve (vrtići), Naredba kojom se dozvoljava boravak i korištenje dječijih igrališta kao i korištenje sportskih objekata za treninge / pripremne utakmice i sportsko-rekreativne aktivnosti na otvorenim sportskim objektima tokom epidemije COVID-19 i Preporuke za treninge/pripremne utakmice i sportsko-rekreativne aktivnosti na otvorenim sportskim objektima tokom epidemije COVID-19, Preporuke za stomatološke ordinacije tokom trajanja epidemije COVID-19, Naredba kojom se dozvoljava održavanje polaganja ispita na visokoškolskim ustanovama na području Brčko distrikta BiH, Naredba o oslobađanju plaćanja troškova (jednog) testiranja učenika i studenata na koronavirus (COVID-19).

About the author