COVID-19 NAJNOVIJE MJERE I AKTIVNOSTI – skraćeni pregled –

Dana 11.05.2020.godine

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 11. marta 2020. godine pandemiju zbog širenja novog korona virusa, odnosno bolesti koju virus uzrokuje, a koja se označava skraćenicom COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). U Bosni i Hercegovini prvi slučaj oboljenja od COVID-19 zabilježen je 05. marta 2020. godine, a 17. marta je na teritoriji BiH proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće. Do današnjeg dana na teritoriji BiH potvrđeno je više od 2110 slučajeva oboljenja.

Na teritoriji Republike Srpske je 3. aprila stupila na snagu Odluka o proglašenju vanrednog stanja zbog aktuelne epidemiološke situacije, usvojena od strane Narodne Skupštine Republike Srpske 28. marta 2020. godine.  Prethodno je Vlada RS dana 16. marta 2020. godine donijela Odluku o proglašenju vanredne situacije. Detaljnije informacije o posljedicama proglašenja vanrednog stanja mogu se pronaći na sljedećem linku: https://advokatskafirmasajic.com/blog/bs/covid-19-odluka-o-proglasenju-vanrednod-stanja-na-teritoriji-republike-srpske/.

Nadležni organi vlasti na državnom i republičkom nivou, kao i na nivou jedinica lokalne samouprave preduzeli su niz mjera i aktivnosti radi sprečavanja širenja bolesti koju uzrokuje novi korona virus. U nastavku ovog informativnog teksta nalazi se skraćeni pregled najnovijih mjera i aktivnosti nadležnih organa donesenih od 7. maja 2020. godine.

 • Od 11. maja u Republici Srpskoj uspostavlja se javni prevoz lica na područnim i republičkim autobuskim linijama. Takođe, uspostavlja se i javni gradski i prigradski prevoz putnika u Banjoj Luci, koji će biti organizovan sa redukovanim brojem polazaka, prevashodno u funkciji prevoza radnika;
 • U Republici Srpskoj od 8. maja je na snazi Zaključak o boravku stranog državljanina u RS zbog poslovnih obaveza, kojim je propisano da strani državljanin koji zbog poslovnih obaveza ulazi u RS, odnosno BiH, mora predočiti inspektoru potvrdu ovlašćene laboratorije o negativnosti testa na virus SARS-COV-2, ne stariju od 48 časova i pozivno pismo kompanije koja ga angažuje. Inspektor Republičke uprave za inspekcijske poslove u tom slučaju izdaje na graničnom prelazu stranom državljaninu rješenje o kućnoj izolaciji u trajanju od 14 dana, koje sadrži prijavljenu adresu boravka i adresu mjesta rada lica. Po dolasku u prijavljeno mjesto boravka strani državljanin je obavezan da se prijavi nadležnoj policijskoj stanici MUP-a RS. Ukoliko strani državljanin završi poslovne obaveze u RS i prije isteka kućne izolacije može napustiti RS, odnosno BiH;
 • Republički štab za vanredne situacije je na sjednici održanoj 8. maja donio odluku da se ukida zabrana kretanja svim licima izvan mjesta njihovog prebilavišta/boravišta od subote u 12.00 časova do nedjelje u 18.00 časova;
 • U Republici Srpskoj su do 25. maja zabranjena sva javna okupljanja, kao i rad bazenima, “wellness” i spa centrima (posebno i u sklopu ugostiteljskih objekata za smještaj), te takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista. Do 18. maja zabranjen je rad dječijim igraonicama i aktivnosti sportskih organizacija i sportista koje obuhvataju trenažni proces, kojima se nakon navedenog datuma rad dozvoljava, u vremenskom periodu koji ne narušava trajanje policijskog sata.
 • Do 25. maja u Republici Srpskoj rad je ograničen u vremenskom periodu kojim se ne narušava trajanje policijskog sata sljedećim subjektima:
 1. trgovinama na veliko,
 2. trgovinama na malo prehrambenom i neprehrambenom robom,
 3. subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača,
 4. ugostiteljskim objektima za ishranu i piće,
 5. subjektima koji vrše dostavu hrane,
 6. javnim kuhinjama putem šalterskog usluživanja, bez mogućnosti pružanja usluge u objektu,
 7. fitnes centrima,
 8. privatnim stomatološkim ambulantama,
 9. subjektima uslužnih i zanatskih djelatnosti čije obavljanje zahtjeva neposredan kontakt sa korisnicima (frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje i djelatnost za njegu i održavanje tijela),
 10. poljoprivrednim apotekama,
 11. benzinskim pumpama i plinskim pumpnim stanicama za dio pumpe i stanice u kojem je smješten prodajni i ugostiteljski objekat, a bez vremenskog ograničavanja rada kada je u pitanju prodaja goriva, drugih naftnih derivata i plina,
 12. priređivačima igara na sreću.

Tržnicama na veliko i malo rad je do 25. maja ograničen od 7.00 do 15.00 časova, a stočnim pijacama od 6.00 do 13.00 časova.

 • Od 8. maja na snazi je Zaključak o regulisanju radnog vremena apoteka u Republici Srpskoj, kojim je propisano da apoteke mogu da rade na način da se organizacijom njihovog radnog vremena ne remeti zabrana kretanja koja je na snazi, a jedinice lokalne samouprave dužne su da obezbijede kontinuirano snabdijevanje lijekovima i medicinskim sredstvima kroz organizovanje dežurstva ili pripravnosti u najmanje jednoj apoteci za vrijeme dok druge apoteke ne rade;
 • Važenje Zaključka o ograničenju kretanja kojim se u Republici Srpskoj određuje policijski sat od 22.00 časa do 5.00 časova, kao i kojim je vremenski ograničeno kretanje lica sa navršenih 65 i više godina života produžava se do 25. maja. Do navedenog datuma produženi su i zaključci o organizovanju vaspitno-obrazovnog rada na daljinu, ograničenju okupljanja u vjerskim objektima, zaključci koji se odnose na mjere kućne izolacije, kao i oni koji se odnose na obaveze JZU UKC RS, bolnica i domova zdravlja u RS u sprovođenju mjera za sprečavanje širenja oboljenja COVID-19;
 • Republički štab za vanredne situacije donio je 8. maja zaključak kojim je preporučio turističkim agencijama da ponude potrošaču zamjensko putovanje za nerealizovano putovanje koje je u cjelosti ili djelimično uplaćeno zaključno sa 15. martom 2020. godine, bez obzira na period realizacije u tekućoj godini, a koje je otkazano ili nerealizovano uslijed okolnosti prouzrokovanih pandemijom COVID-19. Takođe, turističkim agencijama se preporučuje da zamjensko putovanje tretiraju kao novo turističko putovanje, kojim se zamijenjuje ranije nerealizovano, koje je u cjelosti ili djelimično uplaćen, te da ostave mogućnost potrošaču da zamjensko putovanje iskoristi u periodu od 1 godine nakon dostavljanja ponude agencije, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine. U slučaju da se potrošač odluči za povrat iznosa koji je uplatio za nerealizovano putovanje ili je otkazao zamjensko putovanje, turističkim agencijama se preporučuje da potrošaču izvrše povrat uplaćenih sredstava u skladu sa svojim mogućnostima, a najkasnije u roku od 14 dana počevši od 31. decembra 2021. godine;
 • S ciljem povećanja likvidnosti privrede i prevazilaženja posljedica preduzetih mjera za suzbijanje širenja oboljenja COVID-19, Vlada Republike Srpske je, na prijedlog Ministarstva finansija i Banjalučke berze, utvrdila Odluku o sprovođenju dodatne multilateralne kompenzacije i cesije u RS, koja bi trebala biti organizovana 19. maja 2020. godine;
 • Predsjednik Republike Srpske je donijela 8. maja Uredbu sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske koja stupa na snagu 16. maja 2020. godine, kao i Uredbu sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju koja je stupila na snagu 9. maja 2020. godine;
 • Na sjednici Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH, održanoj 7. maja, izmijenjena je Naredba o zabrani kretanja osobama na području Brčko distrikta BiH te je izmjenom naredbe zabranjeno kretanje u vremenskom periodu od 22.00 do 5.00 sati;
 • Na sjednici Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH, održanoj 8. maja, izdata je naredba kojom se počev od 11. maja 2020. godine dozvoljava rad sljedećim privrednim subjektima: privredni subjekti koji se bave ugostiteljstvom (kafići, restorani, slastičarne i sl.), usluživanjem hrane i pića isključivo na otvorenim površinama (bašte) pod ograničenim uslovima, privredni subjekti koji se bave frizerskom djelatnošću i privednim subjektima koji se bave prodajom odjeće. Takođe je izdata naredba kojom se zabranjuje javno organizovanje i zajedničko kretanje u broju većem od 50 lica na javnim mjestima i otvorenim i zatvorenim javnim površinama na teritoriju Brčko distrikta (ostaje obavezna distanca od 2 m i nošenje zaštitnih maski i rukavica). Naloženo je i skraćenje roka izolacije sa 28 na 14 dana;
 • Za teritoriju Brčko distrikta BiH stupile su na snagu još i sljedeće naredbe: Naredba o epidemiološkim preporukama za rad frizerskih salona za vrijeme trajanja pandemije COVID19, Naredba o epidemiološkim preporukama za rad kozmetičkih salona za vrijeme trajanja pandemije COVID19, Naredba o epidemiološkim preporukama za rad ugostiteljskih objekata u sklopu primjene mjera prevencije širenja COVID19, Naredba o epidemiološkim preporukama za sprečavanje infekcije COVID-19 u objektima za priređivanje igara na sreću, Naredba o epidemiološkim preporukama za sprečavanje infekcije COVID-19 u trgovinama u okviru tržnih centara i tržnice Arizona, Naredba o epidemiološkim preporukama za rad teretana i fitnes klubova u vezi prevencije COVID-19;
 • Vlada Federacije BiH je 8. maja van snage stavila zaključke sa sjednica od 20. i 26. marta 2020. godine koji su se odnosili na način rada u Federalnoj vladi, federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama i stručnim i drugim službama Vlade FBiH s ciljem sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), uključujući i zaključak da je radno vrijeme državnih službenika i namještenika u Vladi FBiH, federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama i stručnim i drugim službama Vlade FBiH, zbog obustave javnog prijevoza u FBiH, od 09:00-14:00h. Predmetni zaključak o stavljanju van snage zaključaka primjenjivaće se od ponedjeljka, 11. maja 2020. godine;
 • Vlada Federacije BiH donijela je donijela je odluku kojom je rok za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje doprinosa za socijalno osiguranje za april 2020. godine produžen do 29. maja 2020. godine;
 • Od 11. maja u Banjoj Luci počinju sa radom javni i privatni vrtići, a ukida se i zabrana korištenja parkova, izletišta i teretana u prirodi.

About the author