INTELEKTUALNA SVOJINA – značaj u privrednom životu

Pravo intelektualne svojine u današnje vrijeme predstavlja veoma značajnu komponentu u poslovanju privrednih subjekata. Normama ove grane prava štiti se prvenstveno intelektualno stvaralaštvo, kao … Nastavi čitati INTELEKTUALNA SVOJINA – značaj u privrednom životu