Odluka o jediničnim naknadama za zagađivanje životne sredine za motorna vozila

U “Službenom glasniku RS”, br. 116 od 18. decembra 2018. godine, objavljena je Odluka o jediničnim naknadama za zagađivanje životne sredine za motorna vozila, koja stupa na snagu 1. januara 2019. godine.

Ovom odlukom uspostavljena je nova obaveza plaćanja  naknade za zagađivanje životne sredine za motorna vozila koja će se plaćati jednom godišnje prilikom registracije vozila u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha. Odlukom su propisani koeficijenti i načini plaćanja za pojedine vrste vozila, a obračun naknade za zagađivanje životne sredine za motorna vozila vrši se na osnovu podataka o vozilu i obvezniku plaćanja upisanim u isprave vozila, koje se izdaju u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija vozila. Prema navedenoj odluci određena je jedinična naknada za pojedine vrste vozila, a konačan iznos naknade koja će se plaćati zavisi od korektivnih koeficijenata u kombinaciji sa ovom jedničnom naknadom u zavisnosti od vrste motora i pogonskog goriva, radnog obima motora i emisijskog razreda vozila, pri čemu će vlasnici starijih vozila upravo zbog ovih koeficijenata plaćati veću naknadu od vlasnika novijih vozila. Visina naknade, zavisno od navedenih faktora, može se kretati od 5 do 10-25 KM ili čak 50 KM u slučaju starijih kamiona. Izuzetak je da se ova naknada neće plaćati za oldtajmere.

 

Autor: Milica Karadža, stručni saradnik

About the author