Porijeklo i prerada prehrambenih proizvoda u EU

U sklopu godišnjeg kongresa Union Internationale des Avocats (UIA) koji je krajem oktobra održan u Budimpešti zajedničku sesiju su imale dvije komisije, UIA-komisija za pravo hrane i komisija za pravo EU. Tema je bila Porijeklo i prerada prehrambenih proizvoda.
Ispred AF SAJIĆ sesiji je prisustvovao Aleksandar Sajić.

Gubitak povjerenja u EU naveo je nekoliko zemalja članica da regulišu u svom nacionalnom zakonodavstvu da označavanje porijekla prehrambenih proizvoda bude zakonski obavezno. Trenutno je top tema pitanje porijekla o kome se raspravljalo među velikim brojem zainteresovanih strana, na primjer država članica u odnosu na EU u Evropskom sudu pravde, industrija prehrambenih proizvoda u odnosu na uzgoj i potrošače, itd. Ovo pitanje je jako složeno. Uredba broj 1169/2001 o označavanju hrane i praksa Evropskog suda pravde su postavili važna ograničenja o ovlaštenju država članica da nametnu obvezno označavanja porijekla.
Nadalje, Uredba broj 1169/2001 propisuje da je porijeklo prehrambenih proizvoda utemeljeno na odredbama Evropskog carinskog prava. U SAD-u, zahtjevi vezani za porijeklo takođe predstavljaju važno pitanje. Advokati imaju veliku savjetodavnu ulogu o svim tim bitnim temama, zbog čega je uostalom prije dvije godine i foremirana komisija za pravo hrane pri UIA.
Kad je riječ o označavanju porijekla proizvoda razlikujemo Zaštićenu oznaku porijekla (PDO) i Zaštićenu geografsku oznaku (PGI).
Oznaka PDO koristi se za prepoznavanje proizvoda proizvedenih, prerađenih i pripremljenih na određenom geografskom području, koristeći znanje (know-how) lokalnih proizvođača i sastojke iz te regije. Npr: Bordeaux (Francuska, vino), Cava (Španija, vino), Tiroler Bergkase (Austrija, sir), Pres-sales du Mont-Saint-Michel (Francuska, svježi mesni proizvodi), Pistacchio verde di Bronte (Italija, voće).

Oznaka PGI koristi se za prepoznavanje proizvoda čiji se kvalitet i reputaciju povezuju sa mjestom ili regijom u kojoj su proizvedeni, prerađeni ili pripremljeni, dok sastojci koji se koriste ne moraju nužno biti iz tog geografskog područja. Npr: Liliputas (Litvanija, sir), Gogio Canario (Španija, proizvodi of žitarica), Walbecker Spargel (Njemačka, povrće), Ceske pivo (Češka, pivo).
Pored ovih na sesiji je bilo još nekoliko vrlo interesantnih tema, prezentacija i rasprava. Sljedeća sesija UIA komisije za pravo hrane biće održana početkom februara 2017. godine u Parizu.

About the author