Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima u pogledu poslovnog prostora, opreme, uređaja I potrebne stručne spreme za obavljanje trgovinske djelatnosti

U Službenom glasniku RS broj 117 od 19.12.2018. godine objavljen je Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima u pogledu poslovnog prostora, opreme, uređaja i potrebne stručne spreme za obavljanje trgovinske djelatnosti. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestao je da važi Pravilnik o minimalnim uslovima u pogledu poslovnog prostora, uređaja i opreme za obavljanje trgovinske djelatnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 84/07, 90/07, 7/12, 12/13, 70/13, 11/14 i 8/16).
Razlike u odnosu na ranije važeći pravilnik ogledaju se kod regulisanja uslova u pogledu Samoposluga u članu 19. Proširena je definicija samoposluge kao prodavnice u kojoj se prodaja robe na malo obavlja pretežno samoposluživanjem kupca, što je stara definicija, ali se dodaje da osim prodaje robe na malo obezbjeđuje i zadovoljenje drugih potreba svojim korisnicima i obezbjeđuje za tu namjenu posebne prostorije fizički odvojene od prodajnog prostora. Pod drugim potrebama smatraju se pružanje ugostiteljskih, zanatskih, finansijskih i drugih sličnih usluga, te čuvanje djece i stvari.
Novina u odnosu na raniji pravilnik se uočava i u dijelu kojim se reguliše prodaja izvan poslovnih prostorija. Pravilnik predviđa prodaju na daljinu (daljinsku prodaju) i to: prodaja putem kataloga, TV prodaja, prodaja putem interneta i prodaja putem telefona. Raniji pravilnik nije razlikovao ove oblike prodaje, a pored toga ovaj Pravilnik uvrštava i prodaju ličnim nuđenjem, prodaju na pokretnom stolu i rashladnim vitrinama, pokretne prodavnice i automate. U odnosu na prethodni pravilnik ne postoji prodaja od vrata do vrata, već prodaja ličnim nuđenjem.
Trgovci koji na dan stupanja na snagu ovog pravilnika obavljaju trgovinsku djelatnost i pravno lice koje upravlja tržnim prostorima dužni su da uslove za obavljanje trgovine prema odredbama ovog pravilnika usklade u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

 

Autor: Milica Karadža, stručni saradnik

About the author